Skip to content

Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentivprogram

Etter tilslutning fra Norsk Hydro ASA’s generalforsamling i 2010 har styret innført et langtidsinsentiv (LTI) i form av en godtgjørelse på 30 prosent og 25 prosent av årlig grunnlønn for henholdsvis konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen i 2010.

Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Følgende primærinnsidere har 13. mai 2011 kjøpt Hydro-aksjer under denne ordningen til kurs 46,01 kroner:

 

Aksjer kjøpt

Ny beholdning

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg

16.454

52.847

Konserndirektør for Økonomi og Finans Jørgen C. Arentz Rostrup

7.564

17.902

Konserndirektør Tom Røtjer

6.896

29.846

Konserndirektør Wenche Agerup

5.100

10.637

Konserndirektør Hans-Joachim Kock

5.825

13.325

Konserndirektør Oliver Bell

11.415

14.415

Konserndirektør Kjetil Ebbesberg

6.979

8.033

Konserndirektør Arvid Moss

7.136

73.457

Konserndirektør Hilde Merete Aasheim

7.048

11.112

Konserndirektør Johnny Undeli

8.150

11.632


Totalt 88.530 aksjer har blitt solgt av Hydro til deltakerne i langtidsinsentiv-ordningen. Hydro eier etter denne transaksjonen 32.539.257 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.036.459.019.

IR + media

Recommended for you