Skip to content

Qatalum i full produksjon

Aluminiumverket Qatalum i Qatar er i produksjon med full kapasitet. Det nye anlegget, eid 50/50 av Qatar Petroleum og Hydro, betjener kunder over hele verden med produkter fra et toppmoderne støperi.

– Dette er en viktig milepæl i Qatalums historie. Fra å ha vært i en oppstartsfase går anlegget nå over i driftsfasen. Qatalum kommer til å operere blant de fremste i aluminiumindustrien, sier Hilde Merete Aasheim, leder av forretningsområdet Primærmetall i Hydro.

Qatalum, som nådde opp i full kapasitet 21. september, vil årlig kunne produsere 585.000 tonn høykvalitets primærmetall fra sine 704 elektrolyseceller.

I tillegg til to parallelle produksjonslinjer med celler i 1,2 kilometers lengde omfatter Qatalum-anlegget i industriområdet Mesaieed utenfor hovedstaden Doha en anodefabrikk, et lager- og havneanlegg og et eget kraftverk.

Ved metallstøperiet til Qatalum blir det produsert pressbolt og støpelegeringer som møter strenge kvalitetskrav fra den globale kundebasen.

Recommended for you