Skip to content

Riksantikvaren freder Tinnosbanen

- Tinnosbanen er langt mer enn et viktig stykke jernbanehistorie. Dette handler i like stor grad om fremveksten av norsk industri, sier riksantikvar Jørn Holme.

22. desember vedtok Riksantikvaren fredning av jernbanestrekningen fra Tinnoset til Hjuksebø i Telemark. Dette var den første normalsporede vekselstrømbanen i Norge. Banen åpnet fra Notodden til Tinnoset 11. juli 1909 og ble elektrifisert i 1911. Banen ble bygd i løpet av to år – fra 1907 til 1909.

Pioneranlegg

Tinnosbanen var en forutsetning for Hydros industrireising på Rjukan.  - Med sine løsninger for bruk av vekselstrøm, var Tinnosbanen et pioneranlegg. Teknologien ble siden standard for all jernbaneteknologi internasjonalt. Mye av anleggets opprinnelige infrastruktur er bevart, noe som gjør anlegget kulturhistorisk ekstra verdifullt, sier riksantikvar Jørn Holme i en kommentar.

Verdensarv

- Våre industrielle kulturminner på Notodden, Rjukan og Odda er unike i internasjonal sammenheng. Banen var den eneste transportåren mellom industrien på Rjukan og verdensmarkedet, og var dermed en forutsetning for industrieventyret og et viktig kapittel i Norges ferd frem mot en velferdsstat, sier Holme.

Regjeringen har nominert utvalgte industriminner på Notodden, Rjukan og Tyssedal/Odda for UNESCOs verdensarvliste. Fredningen av Tinnosbanen følges opp med betydelige offentlige bevilgninger til å sette i stand materiell og bygninger.

Fredningens omfang

Fredningen skal sikre at transportsystemet Rjukanbanen og Tinnosbanen, Tinnoset - Notodden, med jernbanefergene på Tinnsjøen, beholder sin kulturhistoriske tilknytning til det nasjonale jernbanenettet. De to gjenværende fergene på Tinnsjøen, ”Ammonia” og ”Storegut” blir rehabilitert.

Fredningen omfatter jernbanestrekningen fra Hjuksebø stasjon til Tinnoset stasjon. For Notodden stasjon omfatter fredningen hele stasjonsområdet med byggverk og anlegg, samt det elektriske sporanlegget og sikringsanlegget. I tillegg omfatter fredningen jernbanespor til Notodden, samt restene av jernbanelegemet ved Tinnosbanens brygge i Tinnesandbukta ved Heddalsvatnet.

Recommended for you