Skip to content

Salg av aksjer til ansatte i Norge

Ansatte i Norsk Hydro ASA har kjøpt aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte i Norsk Hydro ASA hvert år.

Alle ansatte i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 10.000 kroner med 25 prosent rabatt. 85 prosent av de ansatte som er omfattet av ordningen har tegnet seg for, og fått tildelt 217 aksjer hver til kurs 34,51 kroner. Totalt antall aksjer allokert og overført 19. april 2011 er 759.283.

Norsk Hydro ASA eier etter denne transaksjonen 32.627.787 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.036.370.489.

Følgende primærinnsidere har under ovenfornevnte ordning hver tegnet 217 aksjer:

 • Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, ny beholding er 36.393 aksjer
 • Konserndirektør Jørgen C. Arentz Rostrup, ny beholding er 10.338 aksjer
 • Konserndirektør Hilde Merete Aasheim, ny beholding er 4.064 aksjer
 • Konserndirektør Kjetil Ebbesberg, ny beholding er 1.054 aksjer
 • Konserndirektør Johnny Undeli, ny beholding er 3.482 aksjer
 • Konserndirektør Tom Røtjer, ny beholding er 22.950 aksjer
 • Konserndirektør Arvid Moss, ny beholding er 66.321 aksjer
 • Konserndirektør Wenche Agerup, ny beholding er 5.537 aksjer
 • Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik, ny beholdning er 2.159 aksjer
 • Representant for ansatte i styret Jørn B. Lilleby, ny beholdning er 2.387 aksjer
 • Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen, ny beholdning er 3.215 aksjer
 • Direksjonssekretær Hans Martin Heikvam, ny beholdning er 3.448 aksjer

Investorkontakt
Kontakt     Stian Hasle
Mobil       +47 97736022
Email       Stian.hasle@hydro.com

 

 

Recommended for you