Skip to content

Styremedlem kjøper aksjer

Styremedlem i Norsk Hydro ASA, Bente Rathe inkludert nærstående, har 17. mars 2011 kjøpt 17.479 aksjer i Hydro til kroner 42,04 per aksje. Ny beholdning er 24.000 aksjer.

Investorkontakt
Kontakt     Stian Hasle
Mobil       +47 97736022
Email       Stian.Hasle@hydro.com

Recommended for you