Skip to content

Transaksjonen mellom Hydro og Vale aluminium er fullført, og aksjekapitalen registrert

Økningen av aksjekapitalen knyttet til utstedelse av vederlagsaksjer til Vale S.A. (Vale) gjennom det heleide datterselskapet Vale Austria Holdings GmbH, i forbindelse med Hydros overtakelse av Vales aluminiumvirksomhet, er nå registrert i Foretaksregisteret, og aksjekapitalforhøyelsen er dermed fullført.

Det vises til børsmeldingen som ble offentliggjort av Norsk Hydro ASA (Hydro) 28. februar 2011.

Den nye aksjekapitalen i Hydro er nå på 2.271.760.107,048 kroner, fordelt på 2.068.998.276 aksjer, hver pålydende 1,098 kroner. Hydro eier 33.387.070 egne aksjer, og antall utestående aksjer er følgelig 2.035.611.206.

Som følge av at transaksjonen nå er fullført, eier Vale 447.834.465 aksjer i Hydro, noe som tilsvarer 21,6 prosent av antall utstedte aksjer og 22,0 prosent av utestående aksjer.

IR + media

Recommended for you