Skip to content

Undeli leder Hydros nye forretningsområde Bauksitt & Alumina og deltok sammen med flere av sine kolleger på en stor industrikonferanse for første gang etter at selskapet nylig overtok Vales aluminiumvirksomhet i Brasil.

Kjøpet av denne virksomheten har gjort Hydro til en av de store aktørene i bauksitt- og aluminaindustrien, og Undeli var derfor bedt om å holde et av hovedinnleggene.

Ny prisingsmodell

Han understreket at Hydro ønsker å se et skifte i prisingsmodellen for bauksitt og alumina. Heller en dagens modell, som mer eller mindre følger aluminiumprisen på metallbørsen i London (LME), sier Undeli at Hydro foretrekker en modell som bygger både på LME, indeksprising og – i mye større grad enn nå – på kostnadene i verdikjeden for bauksitt og alumina.

Undeli understreket at kampen om råvarer som kan hentes ut kostnadseffektivt, vil øke framover og at Hydro er i en gunstig posisjon med de nye virksomhetene i Brasil. Selskapet er nå verdens fjerde største leverandør av alumina til markedet. Denne posisjonen vil bli ytterligere styrket gjennom planlagte ekspansjoner i Brasil.

Videre utvikling av industrien

Han påpekte at markedet for alumina er inne i en konsolideringsfase, og at Hydro akter å ta aktivt del i den videre utviklingen av denne industrien.

Han benyttet også konferansen til en nærmere gjennomgang av selskapets bauksitt- og aluminavirksomhet i Brasil.

– Kortsiktig er vår viktigste oppgave å øke kapasitetsutnyttelsen innenfor gruvevirksomheten i Paragominas og ved aluminaraffineriet Alunorte, sa Undeli.

– Vi vil ha sterk oppmerksomhet rettet mot god drift i tett samarbeid med våre flere tusen medarbeidere i Pará.

Vil øke produksjonen

– Første skritt er å øke produksjonen ved Alunorte, verdens største aluminaraffineri, fra 5,8 millioner tonn i 2010 til 6,3 millioner tonn, som er det anlegget er konstruert for. I Paragominas, en av verdens største bauksittgruver, er det nødvendig å øke produksjonen fra dagens 7,5 millioner tonn til 10 millioner tonn, sa han.
 
Han understreket at Hydro på noe lengre sikt vil utvikle videre planene for utvidelse av gruvevirksomheten i Paragominas til 15 millioner tonn, samt etablere et nytt aluminaraffineri i Barcarena.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}