Skip to content

Å holde seg avkjølt mens sola steker...

Et nytt, energieffektivt forskningssenter i Qatar skal prøve ut hvordan Hydros byggløsninger i aluminium best kan takle de utfordrende vær- og klimaforholdene i Midtøsten.

Det er varmt i Qatar – og fuktig og fullt av sand. Det krever mye energi å holde bygninger avkjølt her, og ørkenen tærer hardt på byggene utvendig.

Aluminiumbaserte byggsystemer som kontrollerer varme, kjøling og lys, er et viktig bidrag til å redusere energiforbruket i byggene.

For å bringe eksisterende kunnskap et skritt videre har Hydro etablert et forsknings- og testsenter i Qatar for fasadeløsninger i aluminium for energieffektive bygg. Senteret er plassert i tilknytning til Hydros deleide aluminiumverk Qatalum.

Senteret ble åpnet mandag, parallelt med at FNs 18. klimakonferansen (COP18) ble innledet i Qatars hovedstad Doha.

Bjørn Kjetil Mauritzen, leder av Hydros kontor for klimaspørsmål, Climate Office, presenterte det nye testsenteret under "Global Business Day" i Doha, et framstående næringslivsarrangement som holdes i tilknytning til FN-konferansene om verdens klimautfordringer.

Dette var den sjette "Global Business Day" som ble arrangert av bærekraftorganisasjonen World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og det internasjonale handelskammeret ICC (International Chamber of Commerce) under en av FNs klimakonferanser.

Aluminiumløsninger for å redusere energiforbruket

Det er beregnet at om lag 40 prosent av verdens energiforbruk går med til å varme opp eller kjøle ned bygninger. Hydro leverer aluminiumløsninger som bidrar til å redusere dette energiforbruket, i form av smarte fasadesystemer som i betydelig grad kan minske behovet for oppvarming og nedkjøling.

Utfordringene er forskjellige, hvis en bygning trenger oppvarming, som i det nordisk klimaet, eller om bygget trenger kjøling, som i Midtøsten. Potensialet for å spare energi i bygg i Midtøsten er enormt.

– Vi har allerede dokumentert virkningen av våre systemer ved å ha konstruert et energipositivt bygg i Europa, der "intelligente" løsninger sørger for at bygningen produserer mer energi enn det forbruker i løpet av et år. Og det kommer mer. Vi har etablert anlegget i Qatar for å avdekke likheter og forskjeller mellom Europa og Midtøsten; for eksempel vil solavskjerming og solcellepaneler være viktigere her enn i Nord-Europa, samtidig som vi her også kan ha større utfordringer når det gjelder påvirkning fra sandpartikler og luftfuktighet, sier Armin Baeumler, ansvarlig i Hydro for programmet.

Lang testperiode

Testanlegget i Qatar er ment å være i drift i en periode på mange år, der testdata skal samles inn og analyseres.

– Vi får inn data om temperatur innendørs og utendørs og om luftfuktighet og andre forhold som har betydning for behovet for oppvarming, kjøling og ventilasjon. Vi forventer å avdekke store potensialer når det gjelder konstruksjon av nye bygg i Midtøsten. Men det er nødvendig å teste ut løsningene under faktiske forhold, slik at vi kan finne ut om det er andre påvirkningsfaktorer av betydning her enn det vi har erfart fra våre installasjoner i Europa, sier Baeumler.

I tillegg til testsenteret som Hydro har for energieffektive byggløsninger i Bellenberg i Tyskland, planlegger den norske Powerhouse-alliansen, der Hydro er en av partnerne, å utvikle to energipositive bygg i Norge. Det planlagte nybygget i Trondheim vil kunne bli verdens nordligste "plusshus". Et annet prosjekt dreier seg om å renovere eldre bygningsmasse på Kjørbo i Sandvika og skape trolig verdens første rehabiliterte, energipositive kontorbygg.

Recommended for you