Skip to content

Aluminium – fra bombefly til minnesmerke

En natt i mai 1944 ble det kanadiske Halifax-bombeflyet LW 682 skutt ned over Belgia. Med hjelp fra Hydro-anlegg i Norge er aluminium fra flyet i ferd med å bli en del av et krigsminnesmerke i London.

For Hydro startet historien i fjor, da selskapet fikk en henvendelse fra en gruppe i Storbritannia som ønsket å forvandle 390 kilo med omsmeltet aluminium til lakkerte himlingsplater for en svært så spesiell bygning. Hydro besluttet å gjøre arbeidet gratis for en god sak.

Tidlig i januar i år ble aluminiummetallet, som stammet fra det kanadiske bombeflyet, smeltet om på nytt til en valseblokk med riktig legering ved Hydros aluminiumverk i Sunndal – for så å bli sendt til Hydros valseverk i Holmestrand, der det ble lagd lakkerte plater av metallet.

Aluminiumplatene skal brukes i et minnesmerke over falne soldater i andre verdenskrig, Minnehallen, som skal ligge i Green Park i London, vil bli innviet 28. juni i år.

Forberedelser til D-dagen

Under andre verdenskrig anskaffet flyvåpenet i Canada, The Royal Canadian Air Force, mange firemotors bombefly av typen Halifax. Den store landgangen i Frankrike – D-dagen 6. juni 1944 – var under planlegging, og en enorm militær styrke ble samlet i Storbritannia med soldater, fly, skip og utstyr.

Kanadierne overførte flere bombere til en militær flybase i Yorkshire i England. Allierte flyangrep mot militære mål i Belgia, Nederland og Frankrike var svært viktige våren 1944.

Men tyske fly jaktet på allierte bombefly som natt etter natt la ut på raid. I løpet av 16 angrep ble 75 Halifax og Lancaster bombefly skutt ned. Natten til 13. mai 1944 ble Halifax LW 682 fra Skvadron 426 skutt ned og havnet i en dyp sumpmyr ved byen Schedelbeke seks kilometer vest for for Brussel.

Flyets kanadiske besetning på åtte mann omkom. Fem ble funnet og fikk militær begravelse på kirkegården Geraadsbergen i Belgia. I 1947 ble flymannskapet post mortem tildelt den belgiske krigsmedaljen Croix de Guerre med palmeblad.

Funn, begravelse og forsoning

I 1997 ble Halifax-flyet funnet i Belgia. Et større gravearbeid kom i gang i september med over 50 frivillige fra Belgia og Canada. I flyvraket fant man de tre savnede som ikke ble funnet i 1944, og 10.november samme år ble de tre begravd ved siden av de fem andre fra flybesetningen, med militære æresbevisninger og deltakelse av 90 kanadiske soldater, familiemedlemmer av mannskapet, politikere og andre.

En eldre, gråhåret mann var blant deltakerne under begravelsen. Han forholdt seg anonymt helt til han presenterte seg for Jay Hammond, nevøen til den avdøde piloten. Navnet var Martin Drewes, piloten som skjøt ned Halifax-en i mai 1944. Han hadde kommet ens ærend fra Brasil for å hedre sine tidligere fiender. Tiden var for lengst inne for en forsoning.

Vraket endte i Frankrike. Noe omsmeltet aluminium fra flyet inngikk senere som del av et minnesmerke i Canada over soldater som mistet livet under andre verdenskrig.

The Bomber Command Association

Interessegruppen The Bomber Command Association i Storbritannia har engasjert seg for å reise et minnesmerke i Londons Green Park for å hedre de 55.573 mennene fra bombeflyenheten som mistet livet under andre verdenskrig. En av dem som har engasjert seg, er musikeren Robin Gibb fra popgruppen Bee Gees. Og når den offisielle åpningen finner sted 28. juni 2012, der et mye som tyder på at representanter for kongehus og ulike lands regjeringer vil være til stede.

Resten av aluminiumen fra Halifax-en, 390 kilo i form av støpebarrer, ble fløyet til Storbritannia av ingen andre enn The Royal Canadian Air Force. En avtale ble så inngått med Hydro i Holmestrand om å valse metallet til plater med tykkelse på to millimeter. Deretter skulle platene påføres en spesiell bronseliknende lakk for å bevare metallet best mulig.

Men først måtte metallet ”tynnes ut” og støpes som en valseblokk med riktig legering for videre bearbeiding. Slik kom metallet den lange turen fra en myr i Belgia i 1997 via Frankrike til Canada og så til England og videre til Hydro på Sunndalsøra i januar i år, for deretter å reise videre til Holmestrand og tilbake til England.

Avdelingsleder Åge Strømsvåg og hans medarbeidere ved Hydros forskningsenter på Sunndalsøra fikk oppgaven med å støpe valseblokken. Først ble det gjort en prøvestøp med støpeutstyr fra Holmestrand. Deretter ble de 390 kiloene med aluminium fra Canada smeltet ned og innblandet annet metall, slik at det til slutt ble om lag fem tonn aluminium med riktig legering for valsing til tynne plater.

Etter valsing og lakkering vil ”bombefly-metallet” bli transport tilbake til Storbritannia, slik at alt kan være klart til den store seremonien i London i slutten av juni.

– Et spesielt oppdrag, medgir utviklingssjefen ved Hydros valseverk i Holmestrand, Jon Dag Evensen, ansvarlig for å gjøre det historiske metallet om til himlingsplater for minnehallen i London.

Restaurerte Halifax-fly

  • I perioden 1939-1946 ble det produsert om lag 6.000 Handley Page Halifax-fly. Helt fram til 1961 tjenestegjorde flyet i Pakistans flyvåpen.
  • I dag finnes bare to fullt restaurert Halifax-bombefly i verden, ifølge Wikipedia. Det ene befinner seg ved Yorkshire Air Museum ved RAFs Elvington-flyplass fra andre verdenskrig. Det andre, bygd på restene av en Halifax som ble skutt ned i Norge og sank på Mjøsa i april 1945, står ved RCAF Memorial Museum i Trenton i Ontario i Canada.
  • I slutten av april 1942 var et Halifax-bombefly på sitt første oppdrag, i jakten på det tyske slagskipet ”Tirpitz” som en tid hadde tilholdssted i Åsenfjorden. Ferden endte med buklanding på isen på Hoklingenvannet i Levanger i Nord-Trøndelag. Flyet sank, mens mannskapet kom seg til Sverige, godt hjulpet av norske motstandsfolk. I 1973 fant britiske og norske dykkere dette flyet. Det er i dag utstilt, i den stand det ble funnet, ved Royal Air Force Museum ved Hendon i London.

Recommended for you