Skip to content

– Store selskapers ansvar for hva som foregår i lokalsamfunnet, stopper ikke ved fabrikkporten, konstaterte Egenæs.

Han understreket at statene selvfølgelig har hovedansvaret for at menneskerettigheter blir overholdt, men at internasjonale selskaper har gode muligheter til å påvirke lokalsamfunnene i riktig retning.

Samtidig løftet han frem Hydros åpenhet som et eksempel til etterfølgelse for andre internasjonale selskaper.

– Hydro er et selskap som prioriterer å lage gode retningslinjer, og som heller ikke er redd for å invitere oss i Amnesty til å delta i sine diskusjoner, sa Egenæs.

Viktig med gode rutiner

Hydro har virksomheter i 40 land, kunder i 110 land og om lag 18.000 leverandører. Brandtzæg la stor vekt på hvor viktig det er å ha gode rutiner og retningslinjer for hvordan selskapets ansatte skal opptre.

– Det er ikke et spørsmål om hvorvidt våre ansatte vil havne i krevende situasjoner, det handler snarere om å ha tilstrekkelig kunnskap og gode retningslinjer til å kunne håndtere situasjonene på en god måte når de oppstår, sa Brandtzæg.

Han fortalte at Amnesty har spilt en viktig rolle som dialogpartner for Hydro siden samarbeidet med menneskerettighetsorganisasjonen startet i 2002.

Gode diskusjoner

Hydro og Amnesty har ved flere anledninger arrangert dilemma-workshops der ansatte har diskutert fiktive problemstillinger knyttet til Hydros virksomhet. Hensikten er å gi ansatte et godt grunnlagt til å håndtere vanskelige situasjoner.

I løpet av den to timer lange workshopen ble deltakerne delt inn i grupper for å diskutere fiktive, men realistiske problemstillinger. En av oppgavene handlet om hvordan en virksomhetsleder bør opptre når et lokalt politi som er beryktet for å delta i kriminell virksomhet, ber om at politiets tjenester blir benyttet for å beskytte selskapets fasiliteter.

Politisk rådgiver i Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal, ledet workshopen. Hun sier det virker skjerpende å diskutere aktuelle dilemmaer som man kan stå overfor når man har virksomheter i land der menneskerettighetene er under press.

– Jeg synes vi hadde virkelig gode diskusjoner, sier hun.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}