Skip to content

Brann i tårn for sjøvannskjøling i Qatalum

17. mars oppstod det en brann i et tårn for sjøvannskjøling i Qatalum. Ingen personer ble skadet i hendelsen og aluminiumproduksjonen ble ikke påvirket av brannen.

Om morgenen 17. mars, rundt kl. 0200 oppsto en brann i et tårn for sjøvannskjøling i Qatalums kraftverk. Qatalums eget brannvern, sivilforsvaret og øvrige hjelpemannskaper slukket brannen resolutt. Ingen personer ble skadet i brannen.

Aluminiumproduksjonen ble ikke påvirket av hendelsen og Qatalum fortsetter produsere for full kapasitet. Gassturbinene er ikke påvirket av brannen, mens Qatalum stengte ned dampturbinene som en følge av brannen i tårnet for sjøvannskjøling. Qatalums ledelse iverksetter tiltak for å håndtere situasjonen.

IR + media

Recommended for you