Skip to content

CAP aluminaprosjekt utsatt

Styret i Companhia de Alumina do Para (CAP) har bestemt å utsette byggingen av et nytt aluminaraffineri i Barcarena, Brasil.

Hovedårsakene til utsettelsen av CAP-prosjektet er usikkerhet knyttet til forbruks- og etterspørselsbalansen i aluminiumsmarkedet i det korte og mellomlange bildet, og utviklingen i verdensøkonomien.

Det nye aluminaraffineriet, som forsyner råmaterialer til aluminiumsproduksjon, skulle etter planen starte produksjonen  i 2015, basert på bauksittilførsel fra en utvidelse av Hydro’s gruvevirksomhet i Paragominas, Brasil.

Companhia de Alumina do Para eies av Hydro (81 prosent) og Dubal (19 prosent).

- Beslutningen om å utsette CAP-prosjektet reflekter ikke en endring i vår langsiktige tro på alumina- og aluminiumsmarkedet, eller selve CAP-prosjektet. Økonomisk utvikling i en rekke land, ikke minst i Europa, har ført til lavere produksjonsvolumer enn forventet hos våre kunder, sier konserndirektør Johnny Undeli, leder for Hydro’s forretningsområde Bauksitt og Alumina.

IR + media

Recommended for you