Skip to content

Endringer i Hydros konsernledelse

Norsk Hydro ASA endrer struktur og sammensetning av konsernledelsen for å reflektere selskapets strategiske agenda. Endringene vil være effektive fra 15. august.

Forretningsområdene Metallmarked og Primærmetall vil bli organisert under ledelse av konserndirektør Hilde Merete Aasheim.

Metallmarked vil fortsette som separat rapporteringssegment. Endringene vil sikre en realisering av enda flere synergier mellom de to forretningsområdene.

Kjetil Ebbesberg, konserndirektør og for tiden leder av Metallmarked, vil ta jobben som fabrikksjef for Hydros valseverk i Holmestrand.

Forretningsområdet Prosjekter og konserndirektør Tom Røtjer, i dag en del av konsenledelsen, vil rapportere til konserndirektør og leder av Energi, Arvid Moss.

De kunngjorte endringene vil tre i kraft den 15. august og vil redusere antall medlemmer av konsernledelsen fra 10 til 8.

IR + media

Recommended for you