Skip to content

– Et svakt makroøkonomisk bilde i verden rundt oss og lave aluminiumpriser rammer Hydro. Omsmelting av kaldmetall i Norge er blitt ulønnsomt. Vi må til enhver tid optimalisere driften ved våre metallverk for å sikre tilstrekkelig lønnsomhet og produsere de produktene markedet etterspør. Markedstilpasningen vi gjør er viktig for Hydros levedyktighet på lang sikt, sier direktør for Hydros heleide verk i Primærmetall, Olaf Wigstøl.

Wigstøl kunne onsdag gi fabrikkledelsen ved Sunndal klarsignalet til å starte nye 64 elektrolyseceller ved produksjonslinjen Su3. Etter at Su3 og 100.000 årstonn ble lagt i møllpose i 2009, ble det i 2011 startet 28 celler med 15.000 årstonn produksjon, som en forberedelse til full oppstart. Ny makroøkonomisk uro i Europa gjennom sommeren gjorde at den videre oppstarten ble stanset. Nå blir de siste 64 cellene i Hall C startet. Det gjør at halvparten av produksjonslinjen kommer i drift.

Endringen er en del av arbeidet med å optimalisere produktmiks og marginer, og er i tillegg et viktig bidrag til 300 dollar-programmet. Bidraget fra støperidelen av programmet har hittil vært lavere enn forutsatt. Endringen som nå blir gjennomført utnytter et potensial som kan bedre støperimarginene i et presset marked og vil styrke Hydros konkurranseposisjon. I Sunndal vil økning av elektrolyseproduksjonen gi lavere variable kostnader.

I 2011 brukte metallverket i Sunndal til sammen 120.000 tonn med kaldmetall, som ble smeltet om til metallprodukter ved pressboltstøperiet og PFA-støperiet.

– Omsmelting av kaldmetall ved norske metallverk er ikke lenger lønnsomt som basis for støperiprodukter. Sunndal kan starte celler i Su3 og erstatte omsmelting av kaldmetall med flytende metall til lavere kostnad i støperiet, sier Wigstøl.

De første av 64 celler starter opp produksjon i slutten av august og fabrikkledelsen regner med full drift på Hall C innen utgangen av oktober. Det var tidligere varslet permitteringer i Sunndal for 25-30 stillinger fra 27. august. Disse blir nå ikke iverksatt.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}