Skip to content

Fredet stasjon gjenoppstår etter flommen

Jernbanestasjonen på Notodden, som sist sommer ble hjemsøkt av en 100-årsflom, blir nå rustet opp og satt i topp rehabilitert stand. Jernbaneverket har satt 30 mann på jobben - og tar hele regningen.

Den 3. juni gjenåpner denne delen av Bratsbergbanen, som er en del av jernbanenettet Hydro bygde mellom 1907 og 1916 og brukte daglig gjennom mer enn 75 år. Rehabiliteringen tar høyde for en fremtidig bruk som også innbefatter drift for Jernbaneskolen, verksted, museum for veterantog, strømsetting av Tinnosbanen og turisttrafikk.

- Gjennom hele prosjektet forholder vi oss til at Riksantikvaren nylig har fredet banen – fra Hjuksebø til Tinnoset. På flere måter gjør det prosjektet mer krevende, men vi ser at vi lykkes, sier en tilfreds prosjektleder Erlend Jensen. 

Dramatisk juli-natt

Ikke mindre enn 15.000 kubikkmeter masse forsvant fra Notodden jernbanestasjon natten til 24. juli 2011. Kulverten under stasjonen, som rallarer hadde sprengt ut for snart hundre år siden, gikk tett, og vannet flommet gjennom stasjonsområdet. Noen inferno-aktige bilder som ble tatt dagen etter, har siden gått verden rundt som eksempel på hva klimaendringer med mer ekstremvær kan innebære…

- Nå har vi bygd opp igjen stasjonsområdet og er i gang med å bytte ut alt av skinner og sporvekslere. Master og åk (spenn mellom mastene, red.anm) demonteres og renoveres. I midten av april skal vi være kommet så langt at uttestingen av anlegget kan starte. Fredningen er en binding. En av utfordringene har derfor vært å finne materiell med samme utforming og fra samme gamle tid. Det får vi til - heldigvis. Godt samarbeid med andre aktører, ikke minst Stiftelsen Rjukanbanen, er en del av forklaringen, sier Jensen.

Kobler fortid og framtid

- Med alle tilleggsoppdragene er dette et virkelig stort prosjekt, som faktisk koster mange titalls millioner. Men det er også et imponerende anlegg som vi har gått inn i. Vi ser mange eksempler på solid, godt håndverk, i alt fra underganger til murer. Hele området ble opprinnelig blitt bygd opp med godt drenerende løsmasser, uten bruk av vår tids moderne utstyr, fremholder Erlend Jensen.

Recommended for you