Skip to content

Hydro Høyanger vedtar forelegg

Hydro Høyanger har fått et forelegg på 100.000 kroner fra politimesteren i Sogn og Fjordane for overtredelse av Forurensningsloven. Hydro aksepterer forelegget.

Det var i forbindelse med lossing av en storsekk med filterstøv ved Hydros kaianlegg i Høyanger natt til 15. juni 2011 at en stropp løsnet og sekken falt i sjøen. Sekken tilhørte bedriften Eras, som har tilhold på Hydros industriområde. Rutinesvikt gjorde at tapet av sekken ikke umiddelbart ble meldt internt i Hydro-systemet, og sekken ble først hevet 8. august. Noe av innholdet hadde da lekket ut.

På bakgrunn av at kaianlegget tilhører Hydro, og at kranføreren er Hydro-ansatt, har politimesteren i Sogn og Fjordane ilagt Hydro et forelegg på 100.000 kroner, som selskapet har akseptert.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag fra Hydro gjort undersøkelser i etterkant av uhellet. NIVA har filmet sjøbunnen med videokamera i området der storsekken ble mistet, det er gjort metallanalyser av vannprøver og i tillegg gjort utlekkingstest av filterstøv til sjøvann.

Resultatet av NIVAs undersøkelser viser at det ikke var mulig å påvise klare tegn til filterstøv på bunnen der storsekken ble mistet. Utlekkingstestene viste at metallene var hardt bundet til partikler, og det ble heller ikke observert tydelige tegn til økning i metallkonsentrasjonene i vannmassene på prøvetakingstidspunktet som kunne knyttes til filterstøvet. Undersøkelsene tyder derfor at miljøpåvirkningen fra uhellet er liten.

– Vi skulle ønske at sekketapet hadde blitt meldt internt tidligere. Vi kunne da både meldt det videre til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og iverksatt heving på et tidligere tidspunkt. Vi har i etterkant av uhellet gjort tiltak for å motverke at storsekker kan falle i sjøen, dersom stropper skulle ryke. I tillegg er våre rutiner for intern melding i slike tilfeller skjerpet, sier Bjørn Ståle Helle, ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet ved Hydro Høyanger.

Recommended for you