Skip to content

DJSI World regnes av mange som verdens mest betydelige rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar og er en viktig guide for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

Hydro er notert på Dow Jones Sustainability World Index for 2012-2013 med en liten økning i poengscoren siden forrige år.

Hydro har vært inkludert i Dow Jones Sustainability Indexes hvert år siden denne rangeringen ble lansert i 1999.

In 2011 ble Hydro inkludert i den europeiske bærekraftindeksen European STOXX, som nå heter DJSI Europa og er et element i serien av Dow Jones-indekser, men Hydro ble ikke notert i DJSI World.

Bærekraftindeksen DJSI World omfatter de 10 prosent beste selskapene i ulike industribransjer, mens den regionale indeksen DJSI Europe omfatter de 20 prosent beste selskapene i Europa.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}