Skip to content
Avtalen innbefatter Profiles og Building System, i tillegg til Extruded og Welded tubes, fra Orklas heleide Sapa og hele Extruded Products fra Hydro.

Basert på tall fra 2011 vil det sammenslåtte selskapet ha om lag 47 milliarder kroner i årlig salg, underliggende EBITDA på om lag 1,9 milliarder kroner og om lag 25.000 ansatte*.

Det nye selskapet vil ha ledende posisjoner i Europa og Nord-Amerika, og sterkt fotfeste i fremvoksende markeder, inkludert Brasil, Argentina, Kina, India og Vietnam.

Transaksjonen ventes å bli gjennomført i løpet av første halvår 2013, etter godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter. Svein Tore Holsether, i dag administrerende direktør i Sapa, blir konsernsjef for det nye selskapet, og Arnstein Sletmoe, i dag direktør for Mergers & Acquisitions i Hydro, blir oppnevnt til økonomi og finansdirektør. Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg blir styreleder i det nye selskapet. Sapa vil ha hovedkontor i Oslo.

– Sammen skaper vi et sterkere selskap med en bredere kompetansebase og et meget erfarent lederteam. I dagens meget krevende markeder vil det nye selskapet være bedre rustet for restrukturering og verdiskapning. Dette vil styrke Orklas evne til å utnytte potensialet for verdiskapning i vår aluminiumvirksomhet, sier Orklas konsernsjef Åge Korsvold.

– Det nye selskapet vil ha den nødvendige styrken til å møte dagens utfordrende markeder og å skape en plattform for videre vekst i fremvoksende markeder, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Denne transaksjonen bidrar til å styrke Hydro som et verdensledende, ressursrikt aluminiumselskap med robuste posisjoner langs hele verdikjeden. Gjennom kombinasjonen med Sapa vil Hydro etablere en ny struktur for sin virksomhet innen ekstruderte produkter som er posisjonert for økt lønnsomhet og med økt potensial for fremtidig vekst, sier Brandtzæg.

Som en del av avtalen vil Hydro (gjennom Hydro Aluminium AS) og Orkla (gjennom Sapa Holding AB) bidra med de relevante forretningsområdene i det nye selskapet mot en eierandel på 50/50 basis. For å kompensere for forskjell i størrelse og å harmonisere visse balanseposter vil Orkla, i tillegg til 50 % eierandel, motta 1,8 milliarder kroner fra det nye selskapet. Beløpet forventes å bli betalt innen 6 måneder etter at avtalen gjennomføres.

Betydelige forbedringstiltak pågår i begge selskapene og vil, sammen med antatte årlige synergieffekter på en milliard kroner, bidra til en videre styrking av det nye selskapet. Globalt forventes fortsatt sterk vekst i etterspørselen etter ekstruderte produkter.

– Aluminium er fremtidens materiale. For å møte kundens krav og forventninger må vi fortsatt være ledende innen forskning og utvikling, levere med presisjon og optimalisere vår globale tilstedeværelse. Begge selskapene har vist en evne til å øke kvaliteten og effektiviteten, og sammen er vi bestemte på å få det beste ut av de to selskapene når de samles som ett, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Sapa.

Avtalen inneholder bestemmelser der begge parter kan initiere en prosess for børsnotering etter om lag tre år fra gjennomføring, og hvor begge parter kan bestemme seg for å beholde 34 % eierandel.

Det nye selskapet vil bli presentert som et tilknyttet selskap i henhold til egenkapitalmetoden.

*) Illustrative tall for det nye selskapet 2011, urevidert

IR + media

Anbefalt for deg

{{ abstract }}