Skip to content

Under ”Rio+20 Business Day” var Hydros konserndirektør for forretningsområdet Bauksitt & Alumina, Johnny Undeli, invitert til å presentere aluminiumløsninger i bygg som et eksempel på hvordan metall- og gruveindustrien kan bidra til bærekraftig utvikling i en lavkarbonøkonomi.

– Det er svært inspirerende å delta på en så tung og viktig arena og vise hvordan Hydro og aluminium kan være en del av løsningen på vår generasjons største utfordring, nemlig klimautfordringen, sa Undeli i sin presentasjon på Rio+20 Business Day.

– Når vi vet at bygg står for 40 prosent av verdens energiforbruk – nesten dobbelt så mye som forbruket til båter, biler, tog og fly til sammen – er det åpenbart at det ligger et stort potensial for energisparing i bygg. Det er viktig at industrien og politikere spiller på lag for å komme fram til teknologiske løsninger som bidrar til bærekraftig vekst. Vårt arbeid med energieffektive bygg er et godt eksempel på dette, sa Undeli.

Byggsamarbeidet Powerhouse ønsker å bygge energipositive næringsbygg.

Undeli holdt sin presentasjon på Rio+20 Business Day, i regi av Business Action for Sustainable Development 2012 (BASD 2012), som er en FN-oppnevnt koordineringsorgan for næringsliv og industri på Rio+20.

Viktige aktører i BASD 2012 er blant andre World Business Council for Sustainable Development og International Council for Mining and Metals. Hydro er medlem av begge organisasjonene, som er godt representert på Rio+20.

Hensikten med Rio+20 er å skape fornyet engasjement for bærekraftig utvikling, altså en utvikling som imøtekommer behovene for dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner. Nøkkelspørsmål er hvordan man kan bygge en grønn økonomi som er bærekraftig, samtidig som man løfter mennesker ut av fattigdom og hvordan internasjonal koordinering kan forbedres.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}