Skip to content

Hydro reduserer produksjonen i Kurri Kurri i Australia

Norsk Hydro ASA har besluttet å kutte produksjonen ved en av tre produksjonslinjer for primæraluminium ved anlegget i Kurri Kurri i Australia. Beslutningen er fattet etter en samrådsprosess med lokalt ansatte.

– Kurri Kurri er i en krevende situasjon, og vi er nødt til å ta raske grep for å minske tapene. Driften er ikke bærekraftig under de rådende forholdene. Nedstenging av en produksjonslinje letter litt på situasjonen, men vi må vurdere om dette er tilstrekkelig, sier konserndirektør Hilde Merete Aasheim, leder av Hydros forretningsområde Primærmetall.

Reduksjonen i Kurri Kurri skjer ved nedstenging av produksjonslinje 1, som ble satt i drift i 1969 og representerer en årsproduksjon på 60.000 tonn aluminium. Nedstengingen vil berøre 150 arbeidsplasser. Kostnadene ved nedstengingen av produksjonslinje 1 er beregnet til om lag 20 millioner US-dollar.

Prosessen med nedstenging vil begynne om kort tid og ventes å være gjennomført om seks-åtte uker.

Tiltaket er et svar på den svake makroøkonomiske situasjonen, med lave aluminiumpriser og usikre markedsutsikter. I tillegg rammes Kurri Kurri av en sterk australsk dollar relativ til amerikansk dollar.

Hydro regner med å kunne fortsette å betjene kunder og kontrakter ved hjelp av selskapets globale distribusjonsnettverk for aluminiumprodukter.

Kurri Kurri-anlegget, som er heleid av Hydro, har tre produksjonslinjer og en total årlig produksjonskapasitet på 180.000 tonn. Verket ligger nær Newcastle i New South Wales og har om lag 500 ansatte.

IR + media

Recommended for you