Skip to content

Hydro reduserer tungtransport langs veiene

Hydro flytter store volumer fra lastebil over til sjøtransport fra de norske aluminiumverkene. Tiltaket reduserer antallet lastebiler på norske veier, og miljøutslippene fra transport reduseres kraftig.

– Dette er en god løsning for oss, for veisikkerheten, og ikke minst for miljøet, sier Elisabeth Holmsen som er ansvarlig for logistikk til og fra de norske aluminiumverkene.

På Oslofjordkonferansen som ble arrangert i Oslo onsdag denne uken, presenterte hun hvilke logistikkløsninger Hydro har valgt å benytte seg av når kunder i Sentral-Europa skal betjenes fra de norske aluminiumverkene på Vestlandet.

Store besparelser

Antallet lastebilkjøringer som forsvinner fra norske og europeiske veier er høyt: 
* opptil 6000 kjøringer mellom Hydro’s fire aluminiumverk i Norge
* ca 2000 kjøringer mellom Vestlandet og selskapets kunder i Polen og Tsjekkia
* ca 3000 kjøringer mellom Rotterdam og Sentral-Europa

– Når de nye logistikkløsningene er fullstendig implementert reduseres de årlige CO2-utslippene fra transport til og fra de norske aluminiumverkene med 9000 tonn CO2, sier Holmsen som legger til at endringene vil tre i kraft gradvis, men at implementeringen allerede er i gang.

Voksende etterspørsel i Polen og Tsjekkia

Ettersom kundegrunnlaget i Polen og Tsjekkia har økt de siste årene, har selskapet nå besluttet å leie inn et skip som skal gå i rute mellom Vestlandet og Swinoujscie i Polen. Dette erstatter store deler av den transporten som tidligere har gått på lastebil gjennom Norge og Sverige (ca 2000 kjøringer), og en god del av transporten som tidligere har gått via Rotterdam, og på lastebil gjennom Tyskland (ca 3000 kjøringer). Dette er volumer som tidligere har gått sjøveien fra Sunndal og Karmøy til Rotterdam.

Skipet Hydro vil benytte når volumene skal fraktes til de polske kundene, slipper ut 15 gram CO2 pr tonn-kilometer, mot 50-100 gram for en lastebil, avhengig av om den kjører på en motorvei eller en fjellovergang. CO2-utslippene fra transporten blir dermed kuttet betydelig.

Recommended for you