Skip to content

Hydro selger ikke-strategisk andel i Ascent Solar

Norsk Hydro ASA har inngått en avtale om å avhende sin 20,5 prosent eierandel i det amerikanske solenergiselskapet Ascent Solar til TFG Radiant Investment Group Ltd for et kontantvederlag på 4 millioner dollar (24 millioner kroner).

Hydro har etter Vale-transaksjonen blitt et fullt ut integrert aluminiumselskap, og eierandelen i Ascent Solar er ikke lenger del av selskapets kjernevirksomhet. Eierandelen har blitt redusert over de siste årene, og de gjenværende aksjene er nå avtalt solgt til TFG Radiant.

Transaksjonen forventes sluttført i 1. kvartal 2012 og Hydro forventer å regnskapsføre et mindre tap.

Ascent Solar Technologies, Inc. utvikler supertynne og fleksible solcellemoduler og er lokalisert nær Denver i Littleton, Colorado.

Recommended for you