Skip to content

Hydro stenger ned aluminiumverket i Kurri Kurri

Norsk Hydro ASA har besluttet å stenge ned aluminiumverket i Kurri Kurri i Australia. Beslutningen er tatt etter en konsultasjonsprosess med de lokalt ansatte.

– Etter konsultasjonen med de ansatte og fagforeninger har vi kommet til beslutningen om å stenge ned de to resterende produksjonslinjene ved Kurri Kurri. Vi vil starte nedstengingen om kort tid og vil gjøre dette på en skikkelig og sikker måte, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Primærmetall.

Beslutningen er et svar på den svake makroøkonomiske situasjonen med lave metallpriser, usikre markedsutsikter og overkapasitet i aluminiumindustrien, kombinert med en sterk australsk dollar.

En produksjonslinje ble nedstengt allerede i februar. Prosessen med å stenge de resterende to linjene vil starte om kort tid og er ventet å ta om lag tre måneder. Mer enn 300 personer vil bli sagt opp etter avgjørelsen om å stenge ned verket.

Som en følge av nedstengingen regner Hydro med om lag 200 millioner kroner i kostnader relatert til oppsigelser og en nedskriving på om lag 1,2 milliarder kroner i resultatet for andre kvartal 2012. Begge effektene vil være ekskludert fra underliggende EBIT. Frigivelse av arbeidskapital vil utgjøre mer enn utbetalinger i forbindelse med oppsigelser.

Hydro er trygge på at kunder og kontrakter vil bli betjent gjennom selskapets globale distribusjonsnettverk for aluminiumprodukter.

Kurri Kurri-anlegget, som er heleid av Hydro, har tre produksjonslinjer og en total årlig produksjonskapasitet på 180.000 tonn primæraluminium.

IR + media

Recommended for you