Skip to content

Pressverket som skal stenges, ligger i Monett i den sørvestlige delen av Missouri. Lønnsomheten ved anlegget har vært lav gjennom en årrekke, til tross for interne forbedringer. Etterspørselen i bygg- og anleggsbransjen har vært svak og preges fortsatt av usikkerhet.

Matthew Dionne, som leder Hydros pressverksorganisasjon i Nord-Amerika, sier de prøvde å selge anlegget før avgjørelsen om stengning ble tatt. Driften forventes å avsluttes i oktober. Anlegget sysselsetter ca 140 personer.

- Etterspørselen i det amerikanske markedet har totalt sett tatt seg opp i år, men vi sliter fortsatt med overkapasitet i bransjen. Det er lite sannsynlig at pressverket i Monett kan bidra på en bærekraftig måte fremover, sier Dionne.

Monett-anlegget har to presser i tillegg til en lakkeringslinje. Hydro har også en omsmelter og et støperi i Monett, med 60 ansatte.

– Omsmelteren og støperiet vil fremdeles være en viktig del av vår virksomhet, sier Dionne.

Pressverket i Missouri ble bygget i 1964 og ble kjøpt av Hydro i 2000.

Kompetansesenter for aluminiumsfabrikasjon

I januar i år annonserte Hydro at det utvidet sine fabrikasjonstjenester i USA med nye aktiviteter, økt teknisk kompetanse og forsterket kundestøtte.

På anlegget i Phoenix, Arizona, har Hydro utvidet med 5.500 kvadratmeter ny plass beregnet for bearbeiding, blant annet CNC-maskinering og ferdigstillelse av produkter. Antallet ingeniører er doblet for å sikre enda bedre kunde- og driftsstøtte.

Hydro sysselsetter over 200 mennesker i Phoenix, som jobber med ekstrudering, trukne rør og omsmelting av aluminium. Integreringen av de nye aktivitetene er i gang.

- Dette vil bidra til å sikre arbeidsplasser ved Phoenix-anlegget og samtidig skape nye arbeidsplasser. I årene som kommer ønsker vi å skape et kompetansesenter for metallfabrikasjon i Phoenix, sier Matthew Dionne.

Hydros utvidelse i Phoenix medfører at avtalen med The Offshore Group i Mexico avsluttes ved utgangen av 2012. Avtalen omfatter bearbeidingstjenester som Hydro har kjøpt av The Offshore Groups fabrikk i Guaymas, Mexico.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}