Skip to content

Produksjonsstedene Karmøy, Sunndal, Høyanger, Årdal, Holmestrand, Raufoss og Magnor vil alle overlevere en sjekk på 100.000 kroner til TV-aksjonsledelsen i sine respektive kommuner. Kraftproduksjon i Sogn, Telemark og Røldal-Suldal vil bidra på tilsvarende måte.

Passer med Hydros verdier

– Å verne om menneskerettighetene er i tråd med Hydros verdier om mot, respekt og framsyn, men det bidrar også til å skape ro og forutsigbarhet i en del av de landene der vi har virksomheter, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Selv har han vært personlig medlem i Amnesty International siden han studerte ved NTH for 30 år siden.

I over 50 år har Amnesty arbeidet for å dokumentere overgrep og grusomheter, stanse tortur og forfølgelser. Organisasjonen gir også beskyttelse til modige mennesker som står opp mot urett. Samarbeidet mellom Amnesty og Hydro går tilbake til 2002.

Brandtzæg oppfordrer alle Hydros ansatte i Norge til å være med på å støtte TV-aksjonen, gjerne også ved å være med som bøssebærer, på aksjonsdagen 21. oktober.

Åpenhet og tillit

Han legger vekt på at Amnesty er en viktig dialogpartner for Hydro, når selskapet utformer retningslinjer for hvordan ansatte skal opptre i land med store sosiale utfordringer.

– Hydro er ikke eksperter på menneskerettigheter, men vi kommer ofte i situasjoner der vi må trå varsomt og riktig. Derfor er det viktig for oss å ha gode regler og retningslinjer, og Amnesty har vært en veldig god dialogpartner når vi har utformet vårt regelverk, sier Brandtzæg.

Politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty International Norge mener samarbeidet med Hydro har gitt gode resultater.

– Hydro er et selskap med stor takhøyde og vilje til å ta de riktige diskusjonene. Amnesty og Hydro har et samarbeid basert på åpenhet og tillit. Hydro har invitert oss med inn i prosessene når selskapet har utarbeidet styrende dokumenter, og vi opplever at Hydro tar hensyn til viktige innspill vi kommer med, sier Ekeløve-Slydal.


  

Anbefalt for deg

{{ abstract }}