Skip to content

Hydro vurderer å redusere produksjonen i Kurri Kurri, Australia

Norsk Hydro ASA vurderer å redusere produksjonen ved aluminiumverket i Kurri Kurri i Australia. En konsultasjonsprosess har blitt startet med lokalt ansatte.

– Som et svar på den krevende situasjonen vurderer vi å redusere produksjonen ved Kurri Kurri. Vi vil fortsette å være i nær dialog med alle berørte parter, inklusive ansatte, fagforeninger og lokalsamfunn, gjennom denne prosessen, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Primærmetall.

Tiltaket er et svar på den svake makroøkonomiske situasjonen, med lave aluminiumpriser og usikre markedsutsikter. I tillegg rammes Kurri Kurri av en sterk australsk dollar relativ til amerikansk dollar.

Ved et eventuelt produksjonskutt i Kurri Kurri regner Hydro med å kunne betjene kunder og kontrakter gjennom sitt globale distribusjonsnettverk for aluminiumprodukter.

Kurri Kurri-anlegget, som er heleid av Hydro, har tre produksjonslinjer og en total årlig produksjonskapasitet på 180.000 tonn. Verket ligger nær Newcastle i New South Wales og har om lag 500 ansatte.

Recommended for you