Skip to content

Hydros årsrapportering for 2011

”Utfordringer på kort sikt – muligheter på lang sikt” er et viktig budskap i Hydros årsrapport for 2011, som offentliggjøres i dag.

- Når lønnsomheten i aluminium ikke har vært imponerende det siste tiåret, er det neppe på grunn av manglende framtidstro på vårt metalls vegne. Tvert imot. Overdreven optimisme har ført til overinvesteringer og overproduksjon, og dermed svakere prisutvikling og lønnsomhet – ytterligere forsterket av etterspørselssvikt i kjølvannet av finanskrisen som startet i 2008, skriver konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

- Vi retter innsatsen mot hva vi selv kan gjøre for å forbedre oss; å ytterligere forsterke våre forbedringsprogrammer og kontrollere kostnader og marginer. Til tross for dagens økonomiske turbulens har jeg aldri følt meg tryggere på at vi og vårt metall er skapt for framtiden, konstaterer Brandtzæg.

Rapporten som tilfredsstiller kravene til en
årsrapport i henhold til norsk lov er "Årsregnskap og årsberetning - 2011". Denne rapporten er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

I tillegg er det gjort tillgjengelig en mer omfattende rapport, "Annual Report - 2011", som inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomheter, operasjonelle drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten er tilgjengelig på engelsk.


www.hydro.com/rapportering2011 er hele innholdet i de to rapportene presentert samlet med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid bare på engelsk. Alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF- format fra nettsiden og skrives ut etter eget valg.

Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i "Annual Report
- 2011" med ytterligere detaljer tilgjengelig på www.hydro.com/rapportering2011.

Aksjonærer og andre interessenter kan bestille trykte utgaver av rapportene
kostnadsfritt på www.hydro.com/rapportering2011.

Recommended for you