Skip to content

Hydros Brandtzæg inspirert av fremtidens arkitekter

- Det er utrolig inspirerende å se så mange talentfulle arkitektstudenter jobbe for å løse et av de virkelig store klimaproblemene, energisløsingen i bygg. Dere er fremtidens arkitekter, sa Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg da han torsdag møtte arkitektstudentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Andreårsstudentene har deltatt i en workshop der oppgaven har vært å utvikle fasadeløsninger for energieffektive bygg. Etter tre intense arbeidsdager presenterte studentene i dag fysiske modeller av løsningene de har kommet frem til. Brandtzæg var tydelig imponert over resultatene.

- Studentene har kommet frem til veldig interessante og kreative løsninger, sa Brandtzæg.


Lærerik workshop- Det er artig å se at de har klart den store utfordringen med å ta til seg ny kunnskap for deretter å utvikle gode, praktiske løsninger på så kort tid, fortsetter han.

Selv synes studentene det har vært en lærerik workshop. Studentene Jenny Rognli og Magnus Kvalheim synes det er spennende at AHO har samarbeidet med Hydro, og de mener det er viktig å tilegne seg kunnskap om bruk av fasader og aluminium.

- Det har vært en morsom og utfordrende workshop som har gitt oss dypere innsikt i hva fasaden kan bidra med i byggløsninger. Hydro har bidratt med flinke gjesteforelesere som har gitt energi til workshopen, forteller Rognli.

Aluminium fleksibelt materiale

Gruppen til Rognli og Kvalheim har basert mye av fasademodellen sin på aluminium.

- Vi synes aluminium er et utrolig kult materiale å jobbe med på grunn av sine gode egenskaper. Det er lett og sterkt, og har stor formbarhet. Aluminium er også en effektiv varmeoverfører siden det både varmes opp og gir fra seg varme lett, sier Kvalheim.

- I tillegg har vi lært at det er et veldig resirkulerbart metall. Vi synes det er effektivt og miljøvennlig at man ved å gjenvinne aluminium sparer hele 95 % av energimengden som kreves ved fremstilling av helt nytt aluminium, legger han til.

Fremtidens fasade

Bygg står i dag for 40 % av verdens totale energiforbruk. Dette tilsier at fremtidens bygg må bli mer energieffektive. Her kan både aluminium og fasaden være en stor del av løsningen fordi de rommer løsninger både for energisparende og energiproduserende elementer. I løpet av workshopen har arkitektstudentene ved AHO tilegnet seg mye relevant kunnskap i feltet.

- Det lover godt for fremtiden at neste generasjons arkitekter forstår og er i stand til å ta i bruk fasadens mange muligheter, forteller Brandtzæg.

Hydro er en stor leverandør av energieffektive fasadeløsninger i aluminium. Ved å bidra med spisskompetanse inn i et samarbeidsprosjekt som ‘Power Facade’, ønsker Hydro å skape tettere kontakt mellom utdanningssektoren og industrien. Innovative løsninger krever gode kunnskaper – både teoretisk og praktisk.

Recommended for you