Skip to content

Hydros Schneider blir ny TMS-sjef

Forskningsleder Wolfgang Schneider i Hydro blir den 56. president i foreningen The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) på TMS’ årsmøte i Orlando i Florida fra 11.-15. mars 2012.

Schneider er i dag visepresident i TMS, og har vært medlem av foreningen i 18 år. − Jeg er stolt over å tjene samfunnet i denne stillingen som et internasjonalt medlem, sa Schneider, som vil bli den første ikke-amerikanske presidenten i TMs noensinne.

Schneider har en Dipl.Ing.-grad i støperiteknologi og en doktorgrad i metallurgi fra Berlins tekniske universitet. Han har publisert mer enn 140 tekniske artikler og er navngitt med opphavsrett i ni patenter.

− Vi er fornøyde med at Wolfgang er utnevnt som første ikke-amerikanske president noensinne til å lede denne svært viktige institusjonen i den globale metallbransjen, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. − som leder for våre viktigste FoU-aktiviter i Tyskland og gjennom sine bidrag i en rekke tverrfaglige prosjekter både er og har han vært en viktig pådriver for optimal FoU og innovasjon i Hydro. Med jevnlige foredrag på flere universiteter er Wolfgang også aktivt på utkikk etter nye, unge talenter som kan hjelpe Hydro i innovasjonsarbeidet framover.

Som medlem av foreningen har Schneider vært i TMS’ styre som leder for lettmetalldivisjonen fra 2007-2010, og fra 2003-2006 på området medlemsutvikling. Han har også frivillig påtatt seg andre verv for TMS siden 1997. Vervene har vært som følger: Fagleder for Cast Shop Technology Symposium, leder for aluminiumkomiteen, medlem av strategisk rådgivningskomite og medlem av valgkomiteen. Schneider har mottatt flere priser fra foreningen, blant annet TMS’ lettmetallpris både i 1990 og 1995.

Schneider har også vært aktiv i en rekke andre foreninger, så som den tyske foreningen for materialvitenskap, (Deutsche Gesellschaft für Materalkunde e.V), og den tyske foreningen for fagfolk på støping (German Verein Deutscher Giessereifachleute).

Schneider vil overta rollen som president for TMS på TMS-AIMEs årlige prisbankett tirsdag 13. mars 2012.

Om TMS

TMS, The Minerals, Metals & Materials Society, er en fagorganisasjon som omfatter hele spekteret av material- og ingeniørvitenskap, fra prosessering av mineraler og primærmetallproduksjon til grunnleggende forskning og avansert anvendelse av materialer. Fagfolk og studenter som er medlemmer i organisasjonen er blant annet metallurgi- og materialingeniører, vitenskapsfolk, forskere, pedagoger og administratorer fra mer enn 70 land på seks kontinenter.

Recommended for you