Skip to content

Igangsetter prosjekt for galleri og industrimuseum på Notodden

Et økonomisk grunnlag er nå skapt for å etablere et industrihistorisk museum på Notodden. Bedriftshistorisk samling, som Hydro åpnet for 20 år siden, vil inngå i det nye museet.

Prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på 13 millioner kroner (eks mva) og omfatter både utstilling, ombygging og installasjoner. Den nye enheten vil bli etablert i Sliperiet på Øvre Tinfos, hvor Telemarksgalleriet holder til i dag.

Hydro har inngått avtale om samarbeid med Telemarksgalleriet og Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) på Rjukan, som er konsoliderende enhet for museer i Øst-Telemark.

Fram til den nye enheten kan konsolideres med NIA, vil Telemarksgalleriet stå for driften av Bedriftshistorisk samling.

Industriarbeidermuseet vil på nærmere angitte vilkår overta det faglige ansvaret for innholdet i Bedriftshistorisk samling.

Prosjektet finansieres med tilskudd fra Yara og Hydro - 4 millioner kroner fra hver – 2 millioner kroner fra Telemark fylke, 2 millioner kroner fra Telemark utviklingsfond og 1 million kroner fra Notodden kommune.

Hydro og NIA vil samarbeide med Telemarksgalleriet slik at deler av Hydros kunstsamling kan inngå i framtidige utstillinger på det nye museet på Øvre Tinfos.

En slik utlånsordning er avhengig av at nærmere fastsatte krav til museal standard og kompetent håndtering av kunsten blir ivaretatt. På samme måte er NIA innstilt på å stille til rådighet kunst som NIA i dag forvalter.

Nødvendige ombygginger på Øvre Tinfos starter etter sommeren, og planen er å kunne åpne en ny museumsutstilling i løpet av 2013.

Når den nye virksomheten konsolideres med Norsk industriarbeidermuseum, vil bemanningen bli vesentlig styrket. Driften vil i framtiden bli finansiert med tilskudd fra kommune, fylke og kulturdepartement.

Avtalene innebærer at Hydro nå frasier seg driftsansvaret for Bedriftshistorisk samling. Inntil videre, og fram til utstillingene tas ned mhp. flytting, vil det fortsatt være mulig for større grupper å få omvisning i museet.

Recommended for you