Skip to content

Hydro har som målsetning å:

  • Levere på ambisiøse forbedringstiltak over hele verdikjeden for å forbedre den relative industriposisjonen
  • Kapitalisere på råvareposisjoner gjennom interne forbedringer og kommersialisering av bauksitt- og aluminamarkedene
  • Opprettholde finansiell styrke og fleksibilitet for å motvirke svake og volatile markeder
  • Sikre konkurransedyktig avkastning til aksjonærene, og med ambisjon om å opprettholde absolutt utbyttenivå for 2012

– Hydro har levert betydelige forbedringer og restrukturert porteføljen de siste fem årene etter å ha blitt et strømlinjeformet aluminiumselskap. Dette har formet Hydro til et selskap som er rikt både på ressurser og muligheter, med sterke posisjoner langs hele verdikjeden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Som et svar på de usikre økonomiske tidene presenterer Hydro betydelige forbedringstiltak i alle forretningsområder. 300 dollar-forbedringsprogrammet i Primærmetall, lansert i 2009, utvikler seg i henhold til 2013-målet. Forbedringstiltak er også på plass i alle deleide smelteverk for å forbedre både drift og kostnadsposisjon. Deleide smelteverk utgjør nå mer enn halvparten av Hydros produksjonskapasitet for primærmetall.

Bauksitt & Alumina har målsetning om forbedringer på en milliard kroner under forbedringsprogrammet "From B to A" som nylig ble lansert, mens det ambisiøse forbedringsprogrammet i Ekstruderte Produkter fortsetter med full styrke, også etter annonseringen av den planlagte sammenslåingen med Orkla-eide Sapa.

– Det er oppmuntrende å se at operasjonelle forbedringer i Bauksitt & Alumina gir resultater, der bauksittgruven Paragominas har økt produksjonen med 40 prosent siden overtakelsen i mars 2011. Salgskontrakter knyttet til aluminiumprisen og økte råvarekostnader legger press på inntjeningen, men "From B to A"-programmet vil videre forbedre driften og styrke den relative posisjonen til Bauksitt & Alumina, sier Brandtzæg.

– Sapa-transaksjonen vil skape verdier for Hydro fra første dag. Vi etablerer en global leder innen ekstruderte produkter og øker den globale rekkevidden av Hydros forretningsområde innen ekstruderte produkter. Ekstruderte Produkter møter tøffe markeder, men vi er sikre på at det planlagte kombinerte selskapet vil ha egenskapene som er nødvendige for først å møte de nåværende tøffe markedene og dernest å kapitalisere på de lysere fremtidsutsiktene for aluminiumprodukter.

Qatalum, et 50/50 joint venture mellom Qatar Petroleum og Hydro, produserer over sin årlige designkapasitet på 585.000 tonn. Qatalum er et topp moderne smelteverk lokalisert i en region som har store logistikkfordeler. Smelteverket er posisjonert i første kvartil, med en produksjonskostnad på 1.450-1.500 dollar per tonn i dagens marked.

Dagens makroøkonomiske bilde og usikkerhet i verdensøkonomien tynger sentimentet for konsumenter, noe som igjen har ført til svakere aluminiumpriser og svakere etterspørsel i sluttmarkedene. Hydro understreker at de langsiktige utsiktene for aluminium fortsatt er positive på grunn av metallets sterke egenskaper.

Etterspørselen etter aluminium utenfor Kina er estimert til å vokse med 2 prosent i 2012 og 2-4 prosent i 2013. Det fundamentale bildet for aluminium er fortsatt positivt på grunn av metallets mange positive kvaliteter, inkludert vekt og mulighet for resirkulering, og det forventes en solid global langsiktig vekst på 4-6 prosent årlig over de neste 10 årene.

– Aluminium har den raskest voksende etterspørselen blant sammenliknbare metaller, men vi har samtidig sett en sterk økning i produksjonskapasitet, noe som har resultert i lave priser og utilstrekkelig avkastning. Å sikre konkurransedyktig aksjonæravkastning er viktig for Hydro, også i tider med tøffe og usikre markeder. Basert på dagens situasjon er vår ambisjon å opprettholde et absolutt utbyttenivå for 2012, sier Brandtzæg.

Investeringene i 2013 er forventet å ligge på om lag 3 milliarder kroner, ned fra et estimert nivå på 4,2 milliarder i 2012. Vedlikeholdsinvesteringer blir ytterligere redusert fra 3,5 milliarder kroner i 2012 til om lag 3 milliarder kroner i 2013. Reduksjonen i 2013 skyldes delvis at Ekstruderte Produkter er omklassifisert som avviklet virksomhet. Det er forventet begrenset vekstinvesteringer i 2013.

Hydro legger på Kapitalmarkedsdagen fram tre scenarier for selskapets inntjeningspotensial. Scenariene er basert på sensitiviteter for utvalgte aluminiumpriser og USD/NOK vekslingskurser, og underliggende EBITDA fra de siste fire kvartaler er brukt som utgangspunkt. Alle de tre scenariene indikerer en EBITDA som ligger betydelig høyere enn vedlikeholdsinvesteringene, noe som illustrerer Hydros evne til å generere kontantstrøm.

IR + media

Anbefalt for deg

{{ abstract }}