Skip to content

Konsernavtale signert om European Works Council

Hydro har undertegnet en konsernavtale med sentrale fagforbund om det europeiske samarbeidsorganet European Works Council (EWC).

Den nye konsernavtalen er inngått av Norsk Hydro ASA og erstatter tidligere regionale EWC-avtaler som var inngått innenfor Hydro Aluminium AS.

EU-direktivet som er basis for EWC-avtalen, ble i sin tid etablert for å fremme og regulere fora for samarbeid og informasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstakeres representanter.

EWC-avtalen legger blant annet grunnlaget for bedriftens årlige møte med representanter for de ansatte. På dette møtet, som ledes av Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, stiller om lag 30 ansatterepresentanter fra hele Europa, deriblant representanter fra de store fagforbundene i Norge og Tyskland.

Informasjonen som utveksles på møtet, skal dreie seg om konsernets og de enkelte forretningsområdene overordnete planer og prioriteringer.

For Hydro er dette et viktig møtepunkt som gir et bredt antall representanter for selskapets ansatte i Europa anledning til å stille spørsmål direkte til konsernledelsen.

Hydros forretningsområder Primærmetall, Valsede Produkter og Ekstruderte Produkter har inngått egne regionale avtaler med sine ansatterepresentanter for å videreføre tradisjonen med informasjonsmøter på forretningsområdenivå, såkalte "Regional Communication Bodies". Å få disse regionale avtalene på plass var en viktig del av prosessen for å komme fram til en konsernavtale for European Works Council.

Recommended for you