Skip to content

Konsernsjef kjøper aksjer

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg har 9. mai 2012 kjøpt 4.000 aksjer i Hydro til 24,80 kroner per aksje.

Svein Richard Brandtzæg eier etter dette, inkludert nærstående, 67.147 aksjer i Hydro.

Recommended for you