Skip to content

Mer for mindre er bra for business og miljøet

- Kontinuerlig forbedring handler om å få mest mulig ut av ressursene. Det er god forretningsutvikling og det er bra for miljøet, sa Hydros konserndirektør Hilde Merete Aaseheim da hun møtte studentene ved Norges Handelshøyskole på mandag.

”Mer for mindre” var overskriften på innlegget som Aasheim holdt for over 100 fremmøtte studenter i forbindelse med Hydros årlige studentarrangement for økonomistudentene i Bergen.Aasheims hovedbudskap var at det ikke er noen motsetning mellom sunn forretningsutvikling og det å ta vare på miljøet. Snarere tvert i mot.

- Energi er et knapt og kostbart gode. Ved å redusere energiforbruket i våre prosesser minsker vi ikke bare utslippene av klimagasser, vi reduserer også våre kostnader, sa Aasheim, som kunne også fortelle at Hydro har redusert utslippene fra elektrolyseprosessen med 70 prosent per kilo produsert aluminium siden begynnelsen av 90-tallet.

Å få mest mulig ut av ressursene handler blant annet om mulighetene for gjenbruk. Derfor var også  resirkulering et sentralt tema i Aasheims innlegg.

- Aluminiproduksjon er energiintensivt, men fordi energien blir igjen i metallet kan det resirkuleres igjen og igjen nesten uten å tilføre nye energi. Sammenliknet med første gangs produksjon bruker man bare fem prosent energi når man resirkulerer aluminium, sa Aasheim.

Aasheim, som er øverste leder for Hydros produksjon av primæraluminium, fortalte velvillig om hvordan Hydros forbedringsprogrammer hjalp selskapet til å komme gjennom finanskrisen i 2009 som et sterkere selskap.

- Våre forbedringsprogrammer er en viktig del av forklaringen på at vi var i stand til å gjennomføre det største oppkjøpet et norsk selskap noen gang har gjort i utlandet, sa Aasheim om kjøpet av det brasilianske selskapet Vales aluminiumvirksomhet i 2010.

- Det er en grunn til at Hydro har eksistert i 107 år. Vi er gode på omstilling og kontinuerlig forbedring. Det at vi hele tiden strekker oss for å bli bedre er også en god forklaring på at vi nå står solid rustet mot usikkerhet og svingninger i den europeiske økonomien, sa Aasheim.

Recommended for you