Skip to content

Norsk Hydro ASA har utstedt 1.5 milliarder kroner i et nytt obligasjonslån i det norske markedet med forfallsdato 5. juli 2019. Kupongrenten er 5,40 % p.a. Det var betydelig interesse for utstedelsen.

Som tidligere annonsert er formålet med lånet generell selskapsfinansiering.

Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.   

Danske Markets og DNB Markets er tilretteleggere for det nye obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norsk Hydro ASA
Stian Hasle
Tel: +47 97736022

Danske Markets
Per Olav Glendrange
Tel: +47 23139194

DNB Markets
Jan Krogh-Vennemo
Tel: +47 22017789

Anbefalt for deg

{{ abstract }}