Skip to content

Ny pris: "Hydro Green Aluminium Award"

Studenter, forskere og andre er invitert til å konkurrere om prisen "Hydro Green Metal Award" og en prissum på 35.000 dollar, eller om lag 200.000 kroner, for forslag som kan bedre fotavtrykket som aluminiumproduksjon har på klimaet.

Verden må bli smartere i bruken av sine ressurser, og aluminium er en del av løsningen...

Gjennom lett vekt og allsidige løsninger bidrar aluminium til mer drivstoffeffektive former for transport og mindre energikrevende bygninger. Og metallets bemerkelsesverdige egenskaper innenfor gjenvinning gir det et langt liv – av all aluminium som er produsert siden denne industrien så dagens lys for mer enn 100 år siden, er 75 prosent fortsatt i bruk.

Likevel erkjenner Hydro at det er et ytterligere potensial for forbedringer når det gjelder påvirkningen som produksjon av aluminium har på det globale klimaet, det klimatiske fotavtrykket. Det er bakgrunn for at prisen "Hydro Green Metal Award" er etablert i samarbeid med Technoport, en norsk organisasjon som har som formål å være "en vitenskapelig stemme i dialog med nærings- og samfunnsliv".

Prisen er ment som anerkjennelse til forskere, studenter og andre som bidrar med

• en løsning for mer energieffektive prosesser og produksjon av aluminium
• nye applikasjoner av aluminumprodukter som gir betydelig klimagevinst.

Juryen er ledet av Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Andre jurymedlemmer er professorene Mark E. Schlesinger fra Missouri University of Science and Technology i USA, Jim Metson fra University of Auckland i New Zealand og Arne Bredesen fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Nominasjoner til prisen må sendes til Trond Furu i Hydro innen 20. februar i år. Innleverte forslag må være i PowerPoint eller tilsvarende format.

Vinneren vil bli annonsert under arrangementet Technoport Awards 2012 i Trondheim 17. april. I tillegg til prissummen vil vinneren få overrakt et kunstverk.

Recommended for you