Skip to content

Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentiv-program

Etter tilslutning fra generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA i 2010 innførte styret et langtidsinsentiv (LTI) i form av en godtgjørelse på 30 prosent og 25 prosent av årlig grunnlønn for henholdsvis konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen.

Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Følgende primærinnsidere har 14. mai 2012 kjøpt Hydro-aksjer under denne ordningen til kurs 33,25 kroner:

Navn Aksjer kjøpt Ny beholdning
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg  23 820 90 967
Konserndirektør for Økonomi og Finans Jørgen C. Arentz Rostrup 10 881 34 083
Konserndirektør Tom Røtjer 9 829 39 975
Konserndirektør Wenche Agerup 9 243 30 180
Konserndirektør Hans-Joachim Kock 13 630 26 955
Konserndirektør Oliver Bell 16 043 30 458
Konserndirektør Kjetil Ebbesberg 10 009 18 342
Konserndirektør Arvid Moss 10 219 86 476
Konserndirektør Hilde Merete Aasheim 11 221 22 633
Konserndirektør Johnny Undeli 11 152 24 584


Totalt 127.843 aksjer har blitt solgt av Hydro til deltakerne i langtidsinsentiv-ordningen.

Hydro eier etter denne transaksjonen 31.430.114 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.037.568.162.

IR + media

Recommended for you