Skip to content

Salg av aksjer til ansatte

Ansatte i Norsk Hydro ASA har kjøpt aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte i Norsk Hydro ASA hvert år.

Alle ansatte i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 10.000 kroner med 25 prosent rabatt. 81 prosent av de ansatte som er omfattet av ordningen har tegnet seg for, og fått tildelt 300 aksjer hver til kurs 24,94 kroner. Totalt antall aksjer allokert og overført 30. april 2012 er 981.300.

Norsk Hydro ASA eier etter denne transaksjonen 31.557.957 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.037.440.319.

Følgende primærinnsidere har under overnevnte ordning hver tegnet 300 aksjer:
- Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, ny beholding er 63.147 aksjer
- Konserndirektør Jørgen C. Arentz Rostrup, ny beholding er 23.202 aksjer
- Konserndirektør Hilde Merete Aasheim, ny beholding er 11.412 aksjer
- Konserndirektør Kjetil Ebbesberg, ny beholding er 8.333 aksjer
- Konserndirektør Johnny Undeli, ny beholding er 13.432 aksjer
- Konserndirektør Tom Røtjer, ny beholding er 30.146 aksjer
- Konserndirektør Arvid Moss, ny beholding er 76.257 aksjer
- Konserndirektør Wenche Agerup, ny beholding er 20.937 aksjer
- Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik, ny beholdning er 2.459 aksjer
- Representant for ansatte i styret Ove Ellefsen, ny beholdning er 2.844 aksjer
- Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen, ny beholdning er 3.515 aksjer
- Direksjonssekretær Hans Martin Heikvam, ny beholdning er 3.748 aksjer 

IR + media

Recommended for you