Skip to content

Søral sikrer kraft til fortsatt drift

Sør-Norge Aluminium (Søral) på Husnes har inngått kraftkontrakter med Agder Energi, Lyse, Statkraft og Hydro for langsiktig, årlig tilførsel av opptil 2,6 terawattimer (TWh) elektrisk kraft over en periode på åtte år, med oppstart i 2013.

– Vi er glade for at Søral har vært i stand til å sikre strømforsyning som legger til rette for fortsatt drift ved aluminiumverket. Vi har jobbet hardt for å oppnå dette, og vi er glade for at alle brikkene falt på plass til slutt, sier administrerende direktør Per Øyvind Sævartveit ved Søral.

De samlede kontraktene, sammen med nødvendige avklaringer vedrørende implementering av CO2-kompensasjon, vil sikre grunnlaget for fortsatt kommersiell drift ved aluminiumverket Søral på Husnes, som eies av Rio Tinto Alcan og Hydro. Kontrakten som gjelder i dag utløper i desember 2012.

– Dette er en milepæl for Søral og for Hydro som deleier, og svært viktig for vår norske aluminiumsvirksomhet, sier Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Hydro. – Det viser at norsk industri og kraftprodusenter sammen kan finne løsninger som sikrer at Norge forblir et sted hvor det er mulig å produsere aluminium med ren, fornybar kraft. Det mener vi er bra for Hydro, for Norge som industrinasjon og for det globale klimaet.

Søral stanset driften ved en av de to produksjonslinjene etter finanskrisen i 2009, og produserer i dag rundt 90.000 tonn aluminium per år. Anleggets produksjonskapasitet med begge produksjonslinjene i drift er rundt 185.000 tonn per år. Ved full produksjon på anlegget sysselsetter rundt 340 personer. I dag arbeider rundt 250 personer på Søral.

De nye kraftkontraktene vil ikke umiddelbart føre til produksjonsøkning på Søral.

– Med fornyet kraftinndekning vil vi fortsette produksjonen med en linje frem til eierne og styret bestemmer noe annet, sier Sævartveit ved Søral.

– Kraftkontraktene gir mulighet for økt produksjon på et senere tidspunkt, dersom markedssituasjonen bedrer seg. I mellomtiden vil vi fortsette arbeidet med å ytterligere redusere vår kostnadsbase og forbedre effektiviteten, sier han.

Søral er eid av Rio Tinto Alcan (50,0%), Hydro (49,9%) og andre (0,1%).

Recommended for you