Skip to content

Stor suksess for Telysjakten

Miljøkampanjen Telysjakten er en kjempesuksess. Over 23.000 barneskoleelever fra hele Norge har så langt samlet inn mer enn fire millioner brukte telyskopper til gjenvinning. Hensikten med Telysjakten er å øke kunnskapen om resirkulering av aluminium.

– Kampanjen har overgått alle forventninger, og det er flott å se at innsatsen i et slikt miljøarbeid er så stor, sier Yngvill Ofstad, prosjektleder for Telysjakten i IKEA Norge.

– Deltakerantallet går stadig oppover. Til nå er det over 23.000 elever som deltar, fordelt på 1.212 klasser i alle landets 19 fylker, opplyser hun.

Viktig og aktuell

Ofstad forteller at Hydro har vært en viktig del av hele kampanjen med tanke på selskapets lange erfaring og posisjon i markedet.

– Kampanjens kunnskapsgrunnlag om aluminium og resirkulering er utviklet sammen med Hydro, sier Ofstad.

– Telysjakten tar opp viktige og aktuelle temaer, og barn er viktige ambassadører gjennom sitt ekte engasjement for miljø og natur, legger hun til. Mange lærere har gitt tilbakemelding om at deres elever synes det er et viktig og morsomt prosjekt.

De miljøengasjerte elevene har samlet inn og registrert nesten 4,3 millioner brukte telyskopper, tilsvarende om lag tre tonn aluminium. Hydro leverer årlig rundt 3.000 tonn aluminium fra valseverket i Holmestrand til telysprodusenter i Europa, og IKEA er en av kundene.

IKEA deler Hydros miljøbevissthet, fokuset på bærekraftig utvikling er et viktig ledd i samarbeidet mellom Hydro og IKEA, og Telysjakten er et tiltak for nettopp bærekraft.

Håper trenden fortsetter

Med to måneder igjen av Telysjakten håper Hydro og IKEA at den fantastiske innsatsen vil fortsette. Antall deltakere har økt jevnt den siste tiden, og siden det er vinter og fortsatt sesong for telys, håper IKEA at trenden vil fortsette.

Husk også at alle, ikke bare barna, kan bidra. Alle kan samle telyskopper hjemme og levere dem til de kommunale returpunktene for metallemballasje.

For Hydro og de andre i Telysjakten er det viktig å spre budskapet om at telyset ikke bare sprer lys og varme, men at det dessuten er en verdifull gjenvinningsressurs.

Recommended for you