Skip to content

Telysjakten i gang igjen

For andre gang er norske skolebarn invitert til å delta i Telysjakten. I år vil konkurransen om å samle inn flest brukte telyskopper i aluminium pågå fra begynnelsen av november til slutten av januar. Hydro er også denne gang en viktig støttespiller.

Startskuddet for Telysjakten 2012 gikk torsdag på Østensjø skole i Oslo, med hovedstadens ordfører Fabian Stang til stede.

Blant de frammøtte fra de samarbeidende prosjektdeltakerne var Kjetil Ebbesberg, fabrikksjef ved Hydros valseverk i Holmestrand, som er gjenvinningssted for de innsamlede telyskoppene.

– Det er hyggelig å være med på en holdningskampanje der barn over hele landet viser et stort engasjement og lærer om betydningen av å kildesortere og resirkulere. Dette er i tråd med vår egen forretningsfilosofi om å legge til rette for gjenvinning av mest mulig av det aluminiummetallet vi produserer, sier Ebbesberg.

Mange vet ikke at telyskopper kan gjenvinnes

Halvparten av de brukte telyskoppene ender opp som vanlig restavfall, for det er åpenbart fortsatt mange barn og voksne her i landet som ikke vet at telyskoppene i aluminium skal sorteres ut som metallavfall for resirkulering.

I forbindelse med Telysjakten 2012 har Norstat gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse på vegne av IKEA Norge om barn og voksnes forhold til kildesortering. Undersøkelsen bekrefter at over halvparten av barna kaster brukte telys rett i søpla, og at 58 prosent av foreldrene gjør det samme. Tre av fem barn vet ikke at telyskopper kan gjenvinnes, og telys er også det produktet færrest foreldre vet kan gjenvinnes.

Virkningsfull bevisstgjøring

– Telysjakten handler om å lære barn mer om miljørelaterte temaer som gjenvinning, energibruk og klimaendringer. En konkurranse for å samle telyskopper er ikke bare en spennende lek, men også et enkelt tiltak med en konkret miljøgevinst. Det er en morsom og enkel bevisstgjøring som barna enkelt kan ta med seg hjem, sier Nina Schefte, leder for bærekraft i IKEA Norge.

– Med Telysjakten håper vi at flere blir bevisste på å bruke ressurser om igjen. Gjenvinning av aluminium er svært energieffektivt. Det er ikke alle som er klar over at telyskopper kan leveres på returstasjoner for glass og metall landet rundt – og det ønsker vi å endre på med denne kampanjen, sier generalsekretær i WWF, Nina Jensen.

Klassetur til Holmestrand

Telysjakten gjennomføres i regi av WWF og IKEA, i samarbeid med Grønt Punkt, Syklus og Hydro. Den klassen som samler inn aller flest telyskopper i hele Norge, blir utropt til norgesmester. Hovedpremien er en klassetur til Hydros aluminiumanlegg i Holmestrand.

Grønt Punkt anslår at om lag 200 millioner telys ble solgt på det norske markedet i 2010. I første runde av Telysjakten, som ble satt i verk i oktober i fjor og varte i seks måneder, ble 13 millioner brukte telys samlet inn, tilsvarende ni tonn aluminium. I alt 1.355 skoleklasser med over 26.500 barn deltok.

Recommended for you