Skip to content

Undeli: Krevende år framover for bauksitt og alumina

− På kort sikt har bauksitt- og aluminaindustrien en utfordring. Vi sliter med lav lønnsomhet, fastslo Johnny Undeli, leder for Bauksitt  Alumina, til en forsamling på ”Metal Bulletin Bauxite and Alumina Conference” i Miami onsdag.

− I dag og i løpet av de nærmeste årene er det en risiko for tilbudsoverskudd både på aluminium og alumina. Vi har markedspriser som ikke er bærekraftige på sikt. Derfor må de grunnleggende forholdene i bransjen bli viktigere for prisingen av våre produkter i framtiden, sa Undeli.

Undeli var en av hovedtalerne på konferansen. I sin åpningshilsen sa redaktør Raju Daswani i Metal Bulletin at “produksjonsreduksjoner i aluminaraffineringen ser ut til å være nært forestående.” Han spurte når de første aluminaraffineriene vil bli nødt til å kutte i sin produksjon.

Mulig utsettelse av CAP

Undeli sa i sin hovedtale at Hydro for tiden vurderer en utsettelse av det store raffineriprosjektet CAP i Barcarena i Brasil. Prosjektet blir sett på som ett av de mest attraktive i bransjen, og det har til nå vært planlagt å starte produksjonen i 2015.

− Det er vårt ansvar å vurdere tidsplanen i prosjektet, sa han, med henvisning til at Hydro er en av de store aktørene i markedet. Globalt er Hydro er nummer fire på gruvedrift for bauksitt, nummer fem på alumina og nummer fem på produksjon av primærmetall.

Han sa at Hydros første år som operatør og majoritetseier av bauksittgruven i Paragominas og aluminaraffineriet Alunorte har vært en stor bragd. Produksjonen er stabilisert, mens produksjonsvolumet i Paragominas har økt med 23 prosent i andre halvår av 2011, sammenliknet med første halvår.

Kostnader øker raskt

Synspunktene ble støttet av Demian Reed, kommersiell direktør i Rio Tinto Alcan. Han fastslo at bransjens kostnader øker raskt, og at mer av prismekanismen bør kobles fra aluminiumprisen på London Metal Exchange (LME) for i stedet å reflektere de grunnleggende forholdene i bauksitt- og aluminaindustrien. På lengre sikt venter han sterk vekst, og at det globale forbruket av aluminium vil doble seg de neste 15 årene.

2012 blir et krevende år

Direktør Simon Storesund i Hydro sa i en presentasjon at det forventes 5,7 millioner tonn ny aluminakapasitet på markedet i 2012 og 2013.

− 2012 vil bli et svært krevende år for bauksitt- og aluminaindustrien. Flere raffinerier taper penger allerede, sa han. Men et positivt trekk er at indeksprising som ikke er knyttet til LME stadig vinner terreng.

− På kort sikt har denne utviklingen vært bedre for smelteverkene enn for aluminaraffineriene. Indeksprising har etter hvert fått bred aksept blant våre kunder, og vi har sett et stort skift de siste 6-12 månedene. En mulig begrensning i bauksitteksporten fra Indonesia til Kina kan også føre til prisøkninger i årene som kommer, sa han.

Recommended for you