Skip to content

Unntak fra ICMS-skatt på fyringsolje for Alunorte

Delstaten Pará i Brasil har med virkning fra 10. september 2012 besluttet at den såkalte ICMS-skatten igjen vil bli innkrevd fra oljedistributørene, noe som unntar Hydros aluminaraffineri Alunorte fra denne skatten.

Fra 1. mars 2012 ble innkrevingspunktet for ICMS-skatten endret fra distributører til oljeraffinerier. Som rapportert for andre kvartal 2012 økte dette Alunortes kostnader med om lag 150 millioner kroner for kvartalet.

Beslutningen som nå er fattet av guvernøren i Para, unntar Alunorte fra ICMS-skatten på fyringsolje, noe som også var tilfellet før 1. mars 2012.

IR + media

Recommended for you