Skip to content

Årsrapportering 2012: Å skape en global vinner

"Vårt mål er å skape en vinner i aluminiumindustrien" er et viktig budskap i Hydros årsrapport for 2012, som offentliggjøres i dag.

Rapporten som tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov, er "Årsregnskap og årsberetning - 2012". Denne rapporten er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

I tillegg er det lagd en mer omfattende rapport, "Annual Report - 2012", som inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomheter, operasjonelle drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten er tilgjengelig på engelsk.

"Svakhet og usikkerhet i verdensøkonomien har tynget aluminiumprisene. Når jeg likevel stadig fastholder min fremtidstro på aluminium, er det fordi de grunnleggende utviklingstrekk fortsatt taler for solid vekst i anvendelsen av aluminium," skriver Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

"Vår respons har ikke vært å vente på medvind, men å dyktiggjøre oss selv til å seile i all slags vær. Vi gjennomfører betydelige forbedringsprogrammer i alle forretningsområder og har gjort viktige strategiske grep som skal gjøre oss mer robuste uansett hva fremtiden måtte bringe – og til aluminiumindustriens vinner når etterspørselen tar igjen produksjonen."

www.hydro.com/rapportering2012 er hele innholdet i de to rapportene presentert samlet med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid bare på engelsk. Alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF-format fra nettsiden og skrives ut etter eget valg.

Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i "Annual Report - 2012" med ytterligere detaljer tilgjengelig på www.hydro.com/rapportering2012. Aksjonærer og andre interessenter kan bestille trykte utgaver av rapportene kostnadsfritt via samme nettside.

Recommended for you