Skip to content

Avtale om salg av Hydros valseverk i Malaysia

Hydro har inngått en bindende avtale om salg av sitt valseverk for aluminium i Malaysia til Nippon Foil Mfg. Co., Ltd. (NFM), et heleid datterselskap av UACJ Corporation, basert i Japan.

Transaksjonen har en verdi på 20 millioner US-dollar.

Anlegget for valsing av aluminiumfolie i Pasir Gudang i Malaysia startet kommersiell produksjon i 1985. Fabrikken ble overtatt av Hydro gjennom oppkjøpet av VAW aluminium AG i 2002 og har gjennomgått en betydelig ombygging og modernisering.

Valseverket har om lag 170 ansatte og produserer årlig rundt 12.000 tonn aluminiumprodukter. Anlegget er en av de største produsentene av aluminiumfolie i Asia og stillehavsområdet.

– Valseverket i Asia har en god plattform for videre utvikling under nytt eierskap. Hydro vil fortsette innsatsen med å styrke posisjonen som den ledende produsenten av aluminiumfolie i Europa, sier konserndirektør Oliver Bell, leder av Hydros forretningsområde Valsede Produkter.

Transaksjonen, som er ventet å bli gjennomført mot slutten av 2013, er avhengig av godkjennelse fra Malaysias departement for internasjonal handel og industri.

Recommended for you