Skip to content

CO2-kompensasjon opprettholdes: Hydro glad for forutsigbarhet

Regjeringen og samarbeidspartiene er nå enige om et statsbudsjett der ordningen for CO2-kompensasjon opprettholdes.

– Vi er glade for at stortingsflertallet har lagt vekt på betydningen av forutsigbarhet for fastlandsindustrien og det urimelige i å måtte betale "CO2-kostnad" for produksjon basert på CO2-fri vannkraft, kommenterer Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Han sier at den brede støtten fra miljøbevegelsen, fagbevegelsen og lokalsamfunn viser et sterkt engasjement for fortsatt produksjon og videreutvikling av fremtidsrettet industri basert på ren vannkraft i Norge.

– Vi har de senere årene sett nye muligheter for fortsatt aluminiumindustri i Norge. Det er viktig for å løse verdens klimautfordringer at et energiintensivt metall og materiale som verden trenger mer av, produseres der i verden hvor vi har de laveste klimagassutslippene. Vi tolker dette som et signal fra stortingsflertallet om at det vil sikre forutsigbarhet på lang sikt, sier Brandtzæg.

Recommended for you