Skip to content

Elever og ingeniører sammen om problemløsing i Holmestrand

Gjennom prosjektet "Problemløserpatruljen" har andreklassingene på realfaglinjen ved Holmestrand videregående skole de siste ukene jobbet med å finne ut hvordan overskuddsvarme fra Hydros lakkeringsanlegg for aluminium kan brukes til å varme opp skolen. Onsdag ble forslag til løsning presentert.

Hensikten med Problemløserpatruljen i Holmestrand, et samarbeid mellom Hydro, Norsk Industri og den videregående skolen i byen, har vært å gi elevene en ingeniørutfordring ute i det "virkelige" liv i tillegg til den vanlige klasseromsundervisningen i naturfag.

Sammen med ingeniørene ved Hydros anlegg på Vesthøy i Holmestrand skulle elevene finne ut om varmen fra fabrikkprosessen kunne komme den nærliggende skolen til gode. Onsdag var det duket for elevenes presentasjon av resultatet for ingeniører og ledelse i Hydro, rektor og lærere ved skolen, samt representanter fra Norsk Industri.

– Presentasjonen i seg selv var utrolig bra, og elevene har bestått med glans, konkluderer fabrikksjefen ved Hydros valseverk i Holmestrand, Kjetil Ebbesberg. Han bekrefter at elevenes forslag til mulige tiltak vil bli undersøkt grundigere av Hydro i Holmestrand.

– Dette er noe vi skal se videre på, og kanskje er det noe vi kan benytte oss av i framtiden, sier han.

Mangel på ingeniører

For å komme fram til en mulig løsning på oppvarmingsutfordringen hadde elevene gruppemøter med ingeniører, lærere og fabrikkledelse, fordelte ansvarsroller og brukte timer på utregninger – ikke ulikt en prosess som man finner i ingeniøryrket.

Den bakenforliggende tanken med Problemløserpatruljen til Norsk Industri er nettopp å stimulere flere ungdommer til å ta ingeniørutdanning.

NAV gjorde i fjor høst en bedriftsundersøkelse som viste en antatt mangel på 9.100 ingeniører i norske virksomheter. Tilbakemeldinger som Norsk Industri har fått fra sine medlemsbedrifter, tyder imidlertid på at ingeniørmangelen er enda høyere. I organisasjonens konjunkturrapport for 2013 etterspør 80 prosent av bedriftene ingeniører og sivilingeniører, og nær sagt alle medlemsbedriftene svarer at markedet for ingeniører er stramt.

– Vi har behov for kompetanse innen realfag på alle nivåer i industrien. Vi ønsker å skape interesse for fagområdet og vise mulighetene som finnes i dag. Industri og næringsliv sulter etter unge teknologer, og forhåpentligvis vil prosjekter som "Problemløserpatruljen" få kurven på antall søkere til å stige enda mer, sier Gunnar Grini, bransjesjef i Energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri.

Positiv til ingeniøryrket

Å tenke som en ingeniør trigger blant annet den 18 år gamle Katrine Haune til å ta utdanning innen dette feltet.

– Det har vært veldig givende å være med på et slikt prosjekt, og man får et innblikk i hvordan ingeniøryrket faktisk er, sier hun.

Gjennom prosjektet har elevene fått erfare hvordan det er å jobbe systematisk, fordele ansvar og ikke minst bryne hodene til det ytterste for å komme fram til den beste løsningen. Dette lyste gjennom presentasjonen, og Kjetil Ebbesberg var mektig imponert over elevenes innsats.

– Mot er en av verdiene Hydro jobber etter, og dette viste dere mye av da dere takket ja til dette prosjektet. Det er grundig gjennomført, og dere har tenkt helt riktig ved å belyse fordeler og ulemper, tatt forutsetninger med hensyn til risikomomenter og lagt kapitalen til grunn for gjennomførelsen, sa fabrikksjefen i Holmestrand etter presentasjonen.

Recommended for you