Skip to content

Fra miljøavfall til nyttig ressurs

Hydro har inngått kontrakt om å levere brukte katodeforinger fra selskapets aluminiumproduksjon til Rockwool International for framstilling av brannsikkert isolasjonsmateriale. Avtalen sikrer at katodeforingene blir gjenbrukt på en måte som er gunstig både for miljøet og selskapenes bunnlinjer.

Når en elektrolyseovn når slutten av sin levetid, tas den ut av produksjon, og innholdet blir fjernet før ovnen bygges opp igjen og settes tilbake i produksjon. Denne prosessen kalles omforing.

Avfall som oppstår ved omforing, kalles brukte katodeforinger eller SPL, "spent pot lining". På grunn av blant annet innhold av fluorider er dette avfallet klassifisert som farlig avfall. I en rekke år har Hydros norske primæraluminiumverk levert dette avfallet til NOAHs deponi på Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold.

Inngår i produksjon av isolasjonsmateriale

Nylig inngikk Hydro avtale med isolasjonsprodusenten Rockwool om å skille ut karbonrikt materiale fra katodeforingene og transportere det til Rockwools forprosesseringsanlegg i Tyskland. Der vil Rockwool knuse karbonet og klargjøre det for bruk i sin produksjon av steinull, som er en viktig komponent i brannsikkert isolasjonsmateriale.

– I produksjonsprosessen benytter Rockwool så høy varme at de skadelige stoffene i katodeforingene tilintetgjøres. Derfor er denne avtalen et veldig godt miljømessig alternativ, sier Kristin Mørkved, leder av det såkalte SPL-prosjektet i Hydro.

Innkjøpsdirektør Peter Løgtved i Rockwool International sier at både selskapene og miljøet kommer styrket ut gjennom prosjektet.

– Med denne avtalen sikrer vi en bedriftsøkonomisk gunstig løsning, samtidig som et tidligere avfall blir en til en nyttig ressurs, sier han.

Reduserer avfallsmengden til deponi

Hydros konsernledelse har tidligere vedtatt en målsetting om å redusere avfallsmengden til deponi med 60 prosent innen 2020, sammenliknet med 2010. I tillegg har forretningsområdet Primærmetall satt som mål at 70 prosent av den årlig genererte avfallsmengden skal gjenvinnes innen 2020.

– Denne kontrakten vil være en viktig bidragsyter til å oppfylle disse målene, siden den sikrer gjenbruk av omtrent 45 prosent av våre brukte katodeforinger, sier Mørkved.

Fra før har prosjektet sikret leveranse av anodeavfall til Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark gjennom en avtale som ble inngått i fjor sommer.

Besparelser i millionklassen

I tillegg til å gi en miljømessig gunstig effekt forventes det at avtalen med Rockwool vil innebære årlige besparelser på om lag fem millioner kroner.

– Avtalen strekker seg i første omgang til ut 2013, med opsjon for begge parter på forlengelse og reforhandling av kontrakten, forklarer Mørkved. Hun legger også til at det er nødvendig med en formell eksportgodkjennelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) før avtalen kan tre i kraft.

– Søknadsprosessen for slik tillatelse er igangsatt, og vi har god dialog med Klif, sier Mørkved.

Recommended for you