Skip to content

Hydro-ansatte med støtte til iPad-prosjekt for barn i Brasil

Gjennom et samarbeid mellom Hydro, fagorganisasjonen Industri Energi og lokale myndigheter i Brasil har barn og ungdom i Paragominas fått tilgang til iPad-nettbrett for å lære seg mer om mulighetene i dataverdenen.

– Vi håper nettbrettene vil bidra til barns læring gjennom kreativ lek og moro, sier Sten Roar Martinsen, sentralt tillitsvalgt i Hydro og fagforeningsleder for Industri Energi ved Hydros aluminiumverk på Karmøy.

Det var Hydro-ansatte medlemmer i Industri Energi som tok initiativet til prosjektet som nettopp har startet opp. Hydro og myndigheter i byen Paragominas i den nordøstlige delen av delstaten Pará har gått sammen om et fritids- og læringssenter for ungdom, der de 15 nettbrettene nå er installert på pulter av aluminium. Prosjektet ledes av hjelpeorganisasjonen Africa StartUp, som fra før har et tilsvarende prosjekt i Gambia.Støtte til brasilianske kollegers barn

Hydro eier og drifter en av verdens største bauksittgruver i Paragominas, og de norske primærverkene produserer aluminium basert på alumina som er videreforedlet fra bauksitten som hentes ut i Paragominas.

– Tilbudet vi gir barn og unge i fritids- og læringssenteret er viktig for hele lokalsamfunnet i Paragominas. Det er fint å kunne bidra til å gi dem bedre læringsmuligheter, samtidig som vi introduserer dem for et verdenskjent produkt som har mye aluminium i seg. Det viser dem litt om hva som kan lages av bauksitten fra området de bor i, sier Martinsen.

Nye læringsmuligheter

Nylig fikk skolebarna tatt en første titt på nettbrettene, og tilbakemeldingene var svært positive.

– Jeg kunne nesten ikke tro det. Da jeg først skulle prøve en, var jeg skikkelig nervøs og redd for å gjøre noe galt. Men da jeg var ferdig, hadde det gått veldig fint. Det var til og med ganske lett, sa 10 år gamle Maria Eduarda etter sitt første møte med en iPad.

Koordinator i det såkalte CASECA-prosjektet, Eliene Ferro, legger vekt på de nye læringsmulighetene som prosjektet bringer med seg.

– Vi har allerede musikk, karate, innendørsfotball og kunst som fag, men barna spør alltid: "Lærer, kan vi få datatimer? Jeg har lyst til å se en datamaskin, jeg vil lære hvordan man bruker dem!"

– Heldigvis ble vi tilbudt disse nettbrettene, og det har åpnet mange muligheter for ny læring for barna, sier hun.

Støtte fra alle norske Hydro-verk

Fagforeningsrepresentanter for Hydro-ansatte i Norge besøkte Hydros bauksittgruve i Paragominas i 2011 og ble imponert over arbeidet som gjøres for barn og unge ved fritids- og læringssenteret som nå har fått nettbrettene.

– Da vi kom tilbake til Norge, fikk vi i stand et samarbeid med Hydro. Nå støtter Hydro prosjektet økonomisk, sammen med Industri Energi, både sentralt og ved Hydros norske produksjonssteder, sier Billy Fredagsvik, sentralt tillitsvalgt i Hydro og fagforeningsleder for Industri Energi ved selskapets aluminiumverk i Høyanger.

Recommended for you