Skip to content

Hydro-CFO medlem av CNBCs "Global CFO Council"

Fjernsynskanalen CNBC har utvidet sitt panel av konserndirektører innenfor økonomi og finans, Global CFO Council, til å omfatte også 33 finansdirektør fra de største selskapene i Asia og Europa, deriblant Hydros konserndirektør Eivind Kallevik.

Medlemmene av det internasjonale rådet skal utveksle og dele sine kunnskaper og synspunkter på utfordringene som dagens industri og næringsliv står overfor.

Finansdirektørene i Global CFO Council, som representerer selskaper med en samlet børsverdi på mer enn 2,9 billioner US-dollar, skal også delta i kvartalsmessige spørreundersøkelser for å gi inntrykk av stemningen og helsetilstanden i den globale økonomien.

Etter lanseringen av Global CFO Council i USA vil de nye rådsmedlemmene bli invitert til å delta i CNBCs viktigste morgenprogram, "Squawk Box", i fjernsynskanalens regionale TV-nettverk i Asia, stillehavsområdet, Europa, Midtøsten og Afrika, foruten online på cfocouncil.cnbc.com.

Recommended for you